“Yarınlara Uçuyoruz Projesi Seyahat Fonu”

Yarınlara Uçuyoruz projesi, gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek için kurulan bir hibe programıdır.

18-29 yaş arası gençler, gençlik grupları ve gençler için faaliyet gösteren STK’lar fondan yararlanmak için başvurabilirler. Başvurular teknik ön elemeden geçirildikten sonra “değerlendirme kurulu” tarafından değerlendirilecek ve desteklenmeye hak kazananlarla yapılacak hibe sözleşmesi sonrası hibe süreci başlayacaktır. Eylül 2018 – Haziran 2019 arası dönemlerde 20 proje desteklenecektir. Fon kapsamında başvuru sahipleri 4.000 TL, 5.000 TL ve 6.000 TL’lik desteklerden yararlanabilecektir.

Fon, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde ve Pegasus Hava Yolları’nın mali desteğiyle hayata geçmektedir.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi Seyahat Fonu’na;

Türkiye’deki 18-29 yaş arası gençler, gençlik grupları ve gençlerle çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) toplumsal fayda ve dayanışmayı odağına alan bütün seyahat fikirleriyle başvuru yapabilecektir.

Bu çerçevede gençlerle ilgili faaliyet ve kar amacı gütmeyen grup, inisiyatif ve kuruluşlar, gençler ve üniversite grupları, üniversite kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, lise kulüpleri, spor kulüpleri, vb. yararlanıcı olabilir.

Genel Koşullar:

 • Çalışmanın mutlaka bir toplumsal fayda, farkındalık veya dayanışma odağında kurgulanmış olması,
 • Çalışma içeriğinde belli bir grubu güçlendirici faaliyetlerin yer alması, (Örnek: Gençleri güçlendirme, kadınları güçlendirme, çocuk çalışmaları, kültürel mirası korumaya yönelik çalışmalar vb. )
 • Çalışmanın içeriğinde mutlaka somut bir faaliyet olması, seyahat edilecek şehirdeki kişi/grupların da dahil olabilecekleri bir kurgunun yaratılması.
 • Bu kapsamda gençlerin ülke içinde seyahatlerini içeren çalışmalar desteklenecektir.

Desteklenmeyecek Çalışmalar:

Gençlik Fonunun, vereceği hibelerde belirli destekleme kriterleri bulunmaktadır. Bu kriterlerin dışında kalan ve özellikle aşağıda belirtilen çalışmalar desteklenmeyecektir:

 • Sadece seyahat içeren çalışmalar,
 • Kişisel çıkar içeren çalışmalar,
 • Kar amacı güden çalışmalar,
 • Siyasi faaliyet ya da iş birliği içeren çalışmalar,
 • 18 – 29 yaş aralığında olmayan kişiler ve grupların yürütücü olduğu çalışmalar,
 • Uygulama illeri dışında gerçekleşecek çalışmalar,
 • Türkiye sınırları dışındaki bir yerde gerçekleşecek çalışmalar,
 • Türkiye sınırları dışından yapılan başvurular.

Başvuru sahipleri Yarınlara Uçuyoruz projesinden 4.000 – 6.000 TL arasında hibe desteği talep edebilir.

Başvuru Formuna önden göz atmak için aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Tüzel Kişiliği Olmayan Gençler ve Gençlik Grupları İçin: https://goo.gl/oumJvo

Tüzel Kişili Olan STK’lar İçin: https://goo.gl/V9J7nG

BAŞVURU TARİHİ: 21 EYLÜL – 20 EKİM 2018

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: 

https://www.yarinlaraucuyoruz.com/

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz