Newton-Kâtip Çelebi Fonu, İkili İşbirliği Programı Çağrısı

2014 yılından itibaren yürütülen 2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı, “Kâtip Çelebi-Newton Fonu” çerçevesinde Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuş olup program kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

Çağrı kapanış tarihi: 19 Eylül 2017

İşbirliği araştırma alanları:

  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  • Enerji Verimliliği Teknolojileri
  • Sağlık Teknolojileri
  • Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler
  • Öğretmen Eğitimi ve Öğrenme Sonuçları
  • Ekonomik Gelişim, Aile Çalışmaları, Kentsel Çalışmalar ve Birlikte Yaşam Araştırmaları
  • Optik, Fotonik, Lazer, Yarı İletken Teknolojileri
  • Çevre Yönetimi ve Politikası

Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına sosyal bilimler alanında 360.000 TL, diğer ortak araştırma alanlarında 720.000 TL olarak belirlenmiştir.

Birleşik Krallık’tan başvuran araştırmacılar için British Council tarafından bütün alanlar için proje başına üst limit £150.000 olarak belirlenmiştir.

Başvuru Sistemi

Türkiye ve İngiltere’deki araştırmacılar başvurularını ayrı olarak kendi kuruluşlarının çevrimiçi sistemlerinden yapacaktır.

Türkiye’deki araştırmacıların http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde bulunan ve İngilizce dilindeki Başvuru Formu’nu maksimum 30 sayfa olacak şekilde 19 Eylül 2017 tarihinden önce doldurmaları ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp, ıslak imzalı olarak iletilmesi gereken belgeleri en geç 25 Eylül 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir.

Türkiye’deki araştırmacıların TÜBİTAK başvurularını tamamladıktan sonra Başvuru Formunu pdf formatında kaydedip Birleşik Krallık ortaklarına iletmeleri gerekmektedir. Birleşik Krallık’taki ortakların da kendi başvurularını yaparken bu belgeyi, diğer belgelerinin yanı sıra çevrimiçi sistemlerine en geç 19 Eylül 2017 tarihine kadar yüklemeleri gerekmektedir.

Birleşik Krallık ekipleri başvuru süreciyle ilgili tüm ayrıntılara British Council’ın Newton-Kâtip Çelebi Fonu, İkili İşbirliği Programı sayfasından  erişilebilmektedir.

Çağrı ile ilgili sorularınızı uidb@tubitak.gov.tr ve UK-InstitutionalLinks@britishcouncil.org e-posta adreslerine yöneltebilirsiniz.

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz