TÜBİTAK Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

Program kapsamında,

  • Doğa Bilimleri,
  • Mühendislik ve Teknoloji,
  • Tıbbi Bilimler,
  • Tarımsal Bilimler,
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler,

alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum, konferans ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için destek verilmektedir.

DESTEKLER :
Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam200.000 TL
Destek kalemlerine göre üst limitler:
a) Etkinliğe yurtiçi veya yurtdışından davetli en çok 10 konuşmacının yol* ve konaklama gideri:
Yurt içi geliş-dönüş: 300 TL/Kişi
Yurt dışı geliş-dönüş:1.500 Dolar/kişi
Konaklama gideri: 250 TL/gün/kişi
b) En çok 2 davetli konuşmacı için Honorarium ücreti: 2.000 Dolar/Kişi
c) Etkinlik yürütücüsü koordinasyon desteği: 5.000 TL
ç) En çok 10 asistan için etkinlik sekretarya desteği:100 TL/Kişi/Gün
d) Organizasyon desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi,USB bellek, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem gideri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 25TL’ yi geçmemek üzere en fazla 85.000 TL(Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 25TL. bir set için geçerlidir).
e) Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta):5.000 TL.
f) Yurtdışında yayınlanmakta olan uluslararası dergilerde reklam tanıtım giderleri: 25.000 TL
g) Gala yemeği: 25.000 TL
AYRINTILI BİLGİ :
BAŞVURULAR
Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Yürütücüsü tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
BAŞVURU TARİHLERİ :
Başvuru Dönemi Başlangıç Bitiş Sonuç Açıklama Tarihleri
1. Dönem 1 Şubat 2018 20 Şubat 2018 Mayıs 2018
2. Dönem 1 Mayıs 2018 31 Mayıs 2018 Ağustos 2018
3. Dönem 1 Ağustos 2018 31 Ağustos 2018 Kasım 2018
4.Dönem 1 Kasım 2018 30 Kasım 2018 Şubat 2019

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz