Almanya – Doktora ve Araştırma Bursları

Kısa süreli araştırma bursu:

Son başvuru tarihi: 15 Kasım  / 01 Mayıs

Hedef : Bu burslarla yabancı genç bilim adamlarına bir Alman devlet üniversitesinde veya bilimsel araştırma kurumunda araştırma veya meslek içi geliştirme projelerini gerçekleştirebilmeleri için imkan verilmektedir. Doktora çalışmalarını teşvik etmek öncelikli amaçtır.

Süre : Burs süresi seçmeler sırasında burs komisyonu tarafından belirlenecektir. Süre adayın projesine ve çalışma planına bağlı olarak genelde 1 ile 6 ay arasındadır. Bu burs uzatılamaz.
Burs miktarı : 750 € (yüksek lisans veya master diplomasına sahip olan üniversite öğrencileri); 1.000 € (doktora öğrencileri),  Seyahat masrafları için de yardım yapılır


Senelik araştırma bursu:

Son başvuru tarihi: 15 Kasım

Hedef : Bu burslarla yabancı genç bilim insanlarına bir Alman devlet üniversitesinde veya bilimsel araştırma kurumunda araştırma veya meslek içi geliştirme projelerini gerçekleştirebilmeleri için imkan verilmektedir. Doktora çalışmalarını teşvik etmek öncelikli amaçtır.

Süre :  Burs süresi seçmeler sırasında burs komisyonu tarafından belirlenecektir. Süre adayın projesine ve çalışma planına bağlı olarak genelde 7 ile 10 ay arasındadır. Bu burs uzatılamaz.
Burs miktarı : 750 € (yüksek lisans veya master diplomasına sahip olan üniversite öğrencileri); 1.000 € (doktora öğrencileri) , Seyahat masrafları için de yardım yapılır


Doktora bursu:

Son başvuru tarihi: 15 Kasım

Hedef : Bu burs ile genç bilim insanlarının bir Alman devlet üniversitesinde veya araştırma merkezinde yürüteceği doktora çalışmalarının desteklemesi hedefleniyor.
– Doktora çalışması, Almanya’daki bir üniversitede veya araştırma merkezinde görevli bir danışman hocanın gözetiminde bireysel olarak (Doktorvater / -mutter) veya
yapılandırılmış bir doktora programı çerçevesinde yürüyebilir.
– Tıp, diş hekimliği ve veterinerlik alanındaki klinik calışmalar doktora ve araştırma bursları kapsamında desteklenmiyor.

Süre : Burs süresi 3 yıldır, istisnai durumlarda 4 yıla çıkarılabilir. Burslar öncelikle 1 yıllığına verilir ve araştırmanın başarılı bir şekilde devam edip etmediği kontrol edilerek her yıl
yenilenir.

Burs miktarı :
– 1000€, (istisnai durumlarda lisans mezunlarının doğrudan doktoraya kabul edilmesi halinde 750 €)
– Seyahat masrafları
– Sigorta
– Gerekli hallerde Almanca dil kursu desteği


Cotutelle Prosedürü ile verilen doktora bursları:

Son başvuru tarihi: 15.11.

Hedef :  „Cotutelle Prosedürü“ denilen uygulamada doktora öğrencileri hem Türkiye’deki hem Almanya’daki bir eğitim kurumunda doktora eğitimini sürdürür ve iki taraftan
da danışmanlık alır. Bursa müracaat edebilmek için öncelikli şart, Almanya’daki ve Türkiye’deki 2 üniversite arasında karşılıklı bir anlaşmanın imzalanmış olmasıdır.
Bu sistem içerisinde kalifiye doktora öğrencileri veya doktora sonrası araştırmacılar Alman öğretim görevlisinin sürekli danışmanlığıyla çalışmalarını önceden belirlenen sıraya göre ve dönüşümlü olarak hem kendi ülkesinde hem de Almanya Federal Cumhuriyeti’ nde gerçekleştirir ve iki kurumda da doktorasını yapar. Doktora öğrencisinin Almanya’daki bir yüksek öğrenim kurumundan kabul alması gereklidir.

Süre  : Birbirini izleyen üç yıl içerisinde azami 18 aydır. (Burs öncelikle 12 ay için verilir ve öğrencinin başarı durumuna göre uzatılabilir).

Burs kapsamı:
Doktora öğrencileri için aylık 1000 Euro
Sigorta masraflarının karşılanması
Seyahat masrafları için yardım
Bir defaya mahsus olmak üzere araştırma yardımı
Ek olarak belli durumlarda:
Aylık kira yardımı
Seyahat eden aile üyeleri için aylık seyahat yardımı
Dil eğitimi için yardım
Danışmanlar için seyahat ve konaklama yardımı (azami 10 gün, zaman planında belirtilmelidir).


İkili Danışmanlık Sistemine göre verilen doktora araştırma bursları:

Son başvuru tarihi: 15 Kasım

Hedef : „İkili Danışmanlık Sistemi“ bir kaç aşamadan oluşan esnek yapıya sahip bir destek sistemidir. Bu sistem içerisinde kalifiye doktora öğrencileri veya doktora
sonrası araştırmacılar Alman öğretim görevlisinin sürekli danışmanlığıyla çalışmalarını önceden belirlenen sıraya göre ve dönüşümlü olarak hem kendi ülkesinde hem de Almanya Federal Cumhuriyeti’ ndegerçekleştirir.  Bu burslarla yabancı genç bilim insanlarına bir Alman devlet üniversitesinde veya bilimsel araştırma kurumunda doktora kapsamında araştırmaprojelerini
gerçekleştirebilmeleri için imkan verilmektedir. Bursiyer, doktorasını kendi ülkesindeki üniversitede, Alman`ya daki danışman eşliğindetamamlar.

Burs kapsamı
Burs sadece Almanya`daki Üniversite`de geçen süre içinödenir.
Doktora öğrencileri için aylık 1000Euro`dur
Sigorta masraflarının karşılanması
Seyahat masrafları için yardım
Bir defaya mahsus olmak üzere araştırma yardımı
Ek olarak belli durumlarda:
Aylık kira yardımı
Seyahat eden aile üyeleri için aylık seyahat yardımı
Dil eğitimi için yardım
Danışmanlar için seyahat ve konaklama yardımı (azami 10 gün, zaman planında belirtilmelidir).


Zaman planı örneği 

Araştırma Önerisi (Exposé).pdf

Tıp alanında başvuracaklar için özel bilgi notu

Kaynak ve ayrıntılı bilgi için : 

http://www.daad-turkiye.org/tr/28502/index.html

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz