TEV-Fransa Büyükelçiliği Fransa Yüksek Lisans Bursları

Türk Eğitim Vakfı ile Fransa Büyükelçiliği Yüksek Lisans öğrenimi Master1 ve Master2 için  Fransa’da ortaklaşa yaşam gideri bursu vermektedir.

Burs başvurusunda her hangi bir alan sınırlaması yoktur, tüm alanlara açıktır.

Egitim dili Fransızca veya İngilizce olan programlar burs kapsamındadır. Programın eğitim diline göre istenen dil seviyesi: Fransızca için B2 veya İngilizce için B2 seviyesidir.

TEV-Fransa Büyükelçiliği bursları Master1 ve Master2 kapsamlıdır ancak Master2’den kabul alanlar öncelikli olacaktır. Master1’den kabul alıp burs için uygun görülenlerin Fransa’daki bursları ancak başarılı ve uygun oldukları durumda şartlı olarak 2. yıla uzatılacaktır. Ayrıca Fransa’da yüksek lisans eğitim bursunun süresi Master2 için on aydır ve bu süre yenilenemez. Bununla birlikte burs pedagojik nedenlerden (staj, tez, vs) dolayı uzatılabilir.

Üniversitelerin ve Grandes Ecoles’lerin sunduğu yüksek lisans (Master’s Degree) programlarının listesine www.turquie.campusfrance.org sitesinden ulaşabilirsiniz. Sitede İngilizce verilen eğitimler için ayrıca bir başlık bulabilirsiniz.

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamak, 1988 doğumlular müracaat edebilir.)

Lisans Genel Not Ortalamasının 4 üzerinden 3 olması, (Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görenler ya da mezunlar müracaat edebilir.)

Öğrenimin gerektirdiği dili (Fransızca veya İngilizce) yüksek lisansı sürdürebilecek düzeyde bilmek,

Öğrenciler burstan faydalanabilmek için 2018 Eylül-Ekim aylarında öğrenime başlamak üzere bir üniversiteden kabul almış olmalıdırlar.

TEV’e son dosya verme tarihi : 30 Mart 2018

Ayrıntılı bilgi için :

http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/TEV-Fransa-Buyukelciligi-Fransa-burslari/357/2623/0

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz