Sivil Toplum Değişim Programı başvuruları açıldı

Program, Avrupa ve Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin ortaklıklar kurması ve kapasite geliştirme modelleri üzerinde bir arada çalışmasını hedefliyor.
Bu dönemki başvuruların 4 Aralık 2017 tarihine kadar devam ettiği program kapsamında Avrupa ve Türkiye’den 16 sivil toplum örgütü seçilerek bir arada çalışmaları sağlanacak.

SİVİL TOPLUM DEĞİŞİM PROGRAMI

Sivil Toplum Değişim Programı, Türkiye ve Avrupa’daki Sivil Toplum Örgütleri (Bir sosyal şirket, vakıf, dernek, sivil inisiyatif, kooperatif, vb. olabilirsiniz. Metinde bundan sonra tüm bu farklı örgütlenme biçimleri için sivil toplum örgütleri – STÖ kısaltması kullanılacaktır) için tasarlanmış bir programdır. Program, sınır ötesi iş birliği yoluyla birleşik bir Avrupa fikrini desteklemektedir. STÖ’leri, Türkiye ile Avrupa arasında ortaklıklar kurmaya ve bu ortaklıklarda kapasite geliştirme modelleri üzerinde birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz.

TÜRKİYE’DE VE AVRUPA’DA SİVİL TOPLUM

Avrupa ve Türkiye sosyal, politik ve ekonomik açılardan değişiyor. Bu coğrafyadaki toplumlar ortak çözümlere ihtiyaç duyulan toplumsal sorunlarla karşı karşıya. Yurttaşların ortak hareket etme yeri olarak STÖ’ler, bu sorunlara çözüm bulmak için gerekli çerçevenin önemli birer parçasıdır. Yeni zamanlar yeni yaklaşımlar gerektiriyor ve örgütsel olarak uyum sağlamak için yeni becerilere ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için sivil toplum aktörleri güçlendirilmeli ve kapasiteleri gelişmelidir.

Tabii ki Türkiye ve Avrupa sivil toplumu tek parçalı değildir. Sivil girişimlerin çeşitliliği arttıkça, kapasite gelişimiyle ile ilgili talep ve ihtiyaçlar da farklılaşmaktadır. Bu çerçevede sivil toplum için tasarlanan öğrenme ortamları ve yöntemleri de çeşitlendirilmelidir. STÖ’ler kendi özel ihtiyaçlarını karşılayan destekleri talep etmekte ama daha önemlisi kendi kapasitelerini kendilerinin geliştirebilmeleriyle ilgili yeni modellerin oluşması gerektiği fikrini kabul etmektedirler.

HAREKETLİLİK İLE KURUMSAL GELİŞİM

Bu bağlamda, Sivil Toplum Değişim Programı, sivil toplum aktörlerinin kendi iç kapasitelerini geliştirme konusunda iyi uygulamaları paylaşmaya ve çoğaltmaya davet etmektedir. Hareketlilik ve karşılıklı öğrenme için bir alan sağlayarak sivil toplumun kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Birlikte çalışmanın işleri daha iyiye götüreceğine inanıyoruz. Program dahilinde kurulacak ortaklıklarda, STÖ temsilcileri altı ay boyunca birlikte çalışacak, birbirlerini ziyaret edecek ve birlikte ortak bir model üzerinde çalışacaklardır.

ORTAK MODELLER GELİŞTİRME

Programın amacı, ortakların aynı örgütsel sorun özelinde çalışmasını sağlamak ve kendi kurumlarında kendilerinin uygulayacakları bir model geliştirmektir.

Örnek: İki örgüt gönüllülerle iş birliği konusundaki kapasitelerini artırmak istiyorsa, gönüllülerle çalışmak için bir süreç geliştirmek için bir ortaklık kurabilir ve başvurabilirler.

İki kuruluş bir proje fikrine destek bulmak için fon sağlayan kuruluşlara proje yazmak istemiyorsa ve mali sürdürülebilirliklerini güvence altına almak için bireysel bağışçılara ulaşmak isterse bu programda birbirlerinden destek alabilir ve yeni çıkış yolları arayabilirler.

UZUN SÜRELİ İŞ BİRLİKLERİ

Yeni ortaklıklar kurulmasını ve kurulmuş iş birliklerini geliştirmeyi istiyoruz. Ayrıca STÖ’lerin farklı sivil aktörlerle ilişkilenmesi için imkanlar sunuyoruz.

Sivil Toplum Değişim Programı nasıl çalışır? Daha fazla ayrıntı için buraya tıklayın.

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz