Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Yarışma Amacı:  İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddeleri ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık disiplinine yönelik ve mühendislik, şehir planlama, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği bir fikir yarışmasıdır.

Kamu binalarında sürdürülebilirliği esas alan ve bu doğrultuda çevreye duyarlı, enerji verimliliğini ön planda tutan, yerel mimari anlayışına uygun, yöresel malzemeleri kullanmaya teşvik eden, yakın çevresi ile ilişkilendirilmiş, erişilebilir, ekonomik ve yenilikçi tasarımların elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın İlanı : 11 Haziran 2018
 • Sorular için son gün : 2 Temmuz 2018
 • Cevapların İlanı : 9 Temmuz 2018
 • Proje Teslim Tarihi : 10 Eylül 2018
 • Jüri Toplanma Tarihi : 20 Eylül 2018
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi : 25 Eylül 2018
 • Kolokyum ve Sergi Tarihi : Yarışmanın web sitesinde ilan edilecektir.

Yarışmacılardan İstenenler:

 • Yarışmacılar, seçtikleri ildeki (Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat) arsa verilerini kullanarak o il için belirtilen işlevlere yönelik yapılar tasarlayacaklardır. Yarışmacılardan, bu işlevleri o ile özgü kültürel ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulamaları beklenmektedir.
 • Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini de gözeterek kendileri oluşturacaktır.
 • Yarışmacılar, seçtikleri ilin özgün coğrafi, sosyo-kültürel, tarihsel ve ekonomik yapısını referans alarak kavramsal / tematik tasarım modeli önerilerini;
 • Kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulanan idari, kültürel ve sosyal işlevlere yönelik senaryoları ve aktivite örüntülerini,
 • Yapı – mekân – doku tipolojilerini, Tasarım kod ve ilkeleri üzerinden geliştirmelidir.
 • Yukarıdaki çerçevede kavramsal şema, eskiz, üç boyutlu çizim, siluet vb. görsellerle desteklenen bir çalışma sunulacaktır.
 • Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılmak isteyenler 10 Eylül 2018 tarihine kadar yarışmaya katılım için gerekli olan bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.
 • Yarışmaya mimarlar katılabilir. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip başının mimar olması şartıyla, ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık ve mühendislikler vb.) bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler ekipte “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler.
 • Konunun niteliğine bağlı olarak diğer meslek gruplarından danışmanlık hizmeti alınabilir. Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Başvuruda bulunmak ve şartnameyi edinmiş olmak, Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile kendilerine bildirilecektir.

Başvuru İçin Son Tarih: 10 Eylül 2018

Ödüller:

 • 1.lik ödülü : 100.000-TL (Net)
 • 2.lik ödülü : 80.000-TL (Net)
 • 3.lük ödülü : 60.000-TL (Net)
 • 3 Adet Mansiyon : 20.000-TL (Net)
 • Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje için 6.000-TL (net) ödenecektir.
 • Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara net olarak en geç 30 gün içinde ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Kaynak : http://www.tasarimyarismalari.com

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz