European Youth Foundation’dan gençlik etkinliklerine hibe

European Youth Foundation, Avrupa Gençlik Etkinlikleri için mali destek sağlayarak  Avrupa’daki gençler arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.  Aşağıdaki alanlarda  maddi destek sağlanmaktadır :

1. Haklara erişim
2. Gençlerin katılımı ve gençlik çalışması
3. Kapsayıcı ve barışçıl toplumlar
A. Uluslararası aktivite :   Gençlerin ve gençlik liderlerinin kültürlerarası eğitimine yönelik  toplantılar.  Maksimum hibe: 20.000 Euro.

B. Yıllık çalışma programı : Bir  yılı kapsayan bir dizi etkinlik – uluslararası faaliyetler, pilot faaliyetler ve  web geliştirme gibi yayına yönelik faaliyetler. Maksimum hibe: 50.000  Euro

C. Yapısal Hibe : Avrupa düzeyinde  genel idari masrafları karşılamak üzere 2 yıl için verilen hibe.  Maksimum  yılda 25.000 Euro  ( 2 yıl için maksimum 50.000 €).

D. Bir defaya mahsus yapısal hibe (yenilenemez)  :  Bölgesel ağların Avrupa yapısını kurmalarına yardımcı olmak için idari masraflarına  yapılan katkı.  Bir defaya mahsus verilir. Maksimum hibe miktarı: 10.000 Euro.

E. Pilot etkinlik :   Gerçekleştiği yerel platformada  belirli bir toplumsal zorluğu ele alan bir etkinliktir. Maksimum hibe: 10.000 €.

Başvurular  gençlik ile ilgili sivil toplum kuruluşu veya ağı tarafından yapılabilir.

Ayrıntılı bilgi için: 

https://eurodesk.eu/program/european-youth-foundation-grants-international-youth-activities

 

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz