Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini; projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır. Araştırma projesinin hazırlanması ve sanayiye uygulanmasında öğrenciye danışmanlık yapan akademik ve sanayi danışmanlarına danışmanlık ücreti verilir. (Bir dönemde en fazla iki proje için danışmanlık ücreti ödenir.)

Başvurular için :  http://e-bideb.tubitak.gov.tr

Başvuru tarihleri : 25/06/2018- 20/07/2018

2018 yılı için öngörülen destek miktarı:

  • Proje başına en çok 4.000 TL’dir.
  • Akademik ve sanayi danışmanları için proje başına 1.000 TL’dir. Bir danışman ilgili başvuru döneminde en çok 2 proje için danışman desteği alabilir.

Ayrıntılı bilgi için :

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4000/2209-b_cagri_metni_22.06.2018.pdf

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz