Başak Kültür ve Sanat Vakfı Bursları

Sanat eğitiminde başarılı fakat maddi imkânları kısıtlı olan, vakfın sosyal çalışmalarına katılan, göç ve savaş mağduru olan, sosyal dışlanmışlık yaşayan, ebeveynlerinden ayrı yaşayan ya da ebeveynleri ayrılmış olan, çalışma riski taşıyan, maddi imkânsızlıklardan dolayı eğitimini yarıda bırakan ya da bu risk altında olan çocuk ve gençlere vakıf olanakları çerçevesinde her yıl eğitim ve öğretim bursu desteği verilmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ 10 EKİM 2017

2017-2018 eğitim-öğretim döneminde BAŞAK Kültür ve Sanat Vakfı; “Helin BAŞAK Eğitim Destek Bursu” ve “Sosyal Duyarlılık ve Farkındalık Bursu” isimleri altında iki kategoride toplamda 45 öğrenciye burs vermeyi hedeflemektedir.

HER İKİ BURS KATEGORİSİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI:

Yukarıda belirtilen koşullar içerisinde bulanan;
a) İlk ve ortaöğretim öğrencileri,
b) Lise öğrencileri,
c) Devlet üniversitesi öğrencileri ya da vakıf üniversitelerinin en az %70 burslu programını kazanan öğrenciler,
d) Konservatuarı

ÖZEL KOŞULLAR

1) Helin BAŞAK Eğitim Destek Bursu’nu alacak öğrencilerin toplam %70’ini kız çocukları oluşturacaktır.
2) Vakfın çalışmalarına katılım gösteren gönüllülerine ve vakıftan burs almaya devam eden öğrencilere burs kontenjanında öncelik tanınacaktır.

HELİN BAŞAK EĞTİM DESTEK BURSU

Helin BAŞAK Eğitim Destek Bursu Miktarı, Süresi ve Kontenjan Sayısı Nedir?
Bursu miktarı: Aylık 150 TL
Burs Süresi: 9 Ay (Ekim 2017 –Haziran 2018). Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında burs ödemesi yapılmayacaktır.
Kontenjan sayısı: 25 Öğrenci

SOSYAL DUYARLILIK VE FARKINDALIK BURSU

Başak Kültür ve Sanat Vakfı kurulduğu 2003 yılından beri yoksul, yoksun ve göç mağduru çocuk ve gençleri kültür ve sanat yolu ile yaşama kazandırmaya, hayatlarına pozitif katkı sunmaya çalışan ve yerel ve uluslararası birçok projeye imza atan bir sivil toplum kuruluşudur. Kurumumuzda hangi yaşta olursa olsun gönüllülük anlayışı ile faaliyet gösteren gönüllülerimizin varlığı çalışmalarımızın başarısındaki en büyük motivasyon kaynağımız olmaktadır.

Vakfımız bünyesinde gerçekleştirilen bu çalışmalarımızı gelecek kuşaklara aktarmak, onlara miras olarak bırakmak adına burs alan öğrencilerimizin projeler üretmesi, fikri olarak kendilerini geliştirebilmeleri vakfımızın hedeflerinden biri haline gelmiş ve Sosyal Duyarlılık ve Farkındalık kategorisinde eğitim ve öğretim bursu çalışmamızı başlatmıştır.

“Sosyal Duyarlılık ve Farkındalık Bursu” faaliyeti ile vakfımız; kurumumuzdan burs alan öğrencilerimizin gönüllülük esasına dayalı olarak kentin çeperlerinde kalmış, yoksul, yoksun ve dışlanmışlığı derinden yaşayan çocuk ve gençler ile ilgili projeler üretmesini, çalışmalarda faaliyet göstermesini beklemektedir.

BAŞAK Kültür ve Sanat Vakfı’nın devlet destekli bir hayır kurumu olmayıp, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapan, projeler üreten sivil toplum kuruluşu olmasından hareketle destek verdiğimiz öğrencilerin kendileri gibi aynı duruma sahip olan çocuk ve gençlerle birlikte çalışmalar gerçekleştirmesi,

onların hayatlarına dokunması, sivil toplum anlayışına destek vermesi Sosyal Duyarlılık ve Farkındalık Bursu’nun temel kazanımı olarak belirlenmiştir. Bursumuza başvuracak olan öğrencilerimizin okudukları okul ya da bölüm ile ilgili çocuklara ve gençlere yönelik neler yapabileceklerini belirtmeleri, sanatsal ve kültürel anlamda ne gibi katkılar sunabileceklerini burs başvuru sürecinde yazılı olarak ifade etmeleri burs başvurusunun kabulünde önemli bir etken olacaktır.

Sosyal Duyarlılık ve Farkındalık Bursu’na başvuracak öğrencilerimiz çalışmalarında kısa film, soysa medya, atölye çalışmaları gibi araçlar kullanılabileceği gibi daha farklı yöntemleri de kullanabilirler. Vakfımızın sitesinde bunun için hazırlanmış çeşitli projeler ve etkinlikler mevcuttur. Size daha detaylı bilgi vermesi açısından lütfen www.basaksanatvakfi.org.tr adresini ziyaret ediniz

Burs Miktarı, Süresi ve Kontenjan Sayısı
Burs Miktarı: Aylık 300 TL’dir

Ödeme Süresi: 9 aylıktır (Ekim 2017 –Haziran 2018). Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödeme yapılmayacaktır. Ödemeler, bursiyerlerin çalışmalarının, çıktılarının vakfa tesliminden sonra banka hesaplarına üçer aylık dönemler halinde 900 TL olarak yapılacaktır.

NOT: Vakıfta düzenli olarak çalışma yürüten bursiyerlerimiz çalışmalarının devamlılığı ve görünürlüğü sebebiyle bu maddeden muaflardır.

Kontenjan Sayısı: 20 kişi

Değerlendirmeye Alınmayacaklar:

1-) Özel üniversite veya okulda okuyup % 70’in altında bursu olanlar
2-) Devletten veya herhangi bir kurumdan burs alanlar
3-) Diğer başvuruculara göre imkânları daha iyi olanlar
4-) Açık öğretim ve/veya ikinci öğretim okuyanlar
5-) Aynı aileden birden fazla başvuru yapanlar
Not: Başvuru yöntemi ve başvuruların değerlendirilmesi her iki kategori için geçerlidir.

NOT: Öncelikli olarak lise – üniversite birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve başvurular için : 

http://basaksanatvakfi.org.tr/DuyuruDetay/43

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz