TEV-Garring Vakfı Danimarka yüksek lisans bursları

Türk Eğitim Vakfı, Garring Vakfı Fonundan 2018–2019 öğretim yılında; maddi olanakları sınırlı, başarılı gençlere Danimarka’da, İngilizce eğitim veren Danimarka Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi, İnşaat, Kimya Mühendisliği, Teknik Biyokimya ve Bioteknoloji dallarında ve ilgili alanlarda öğrenim görenlere yüksek lisans (Master’s Degree) öğrenimi için burs verecektir.

Son Başvuru tarihi : 16 Ocak 2018

Burs süresi MSc için en fazla 24 aydır ve Eylül-Ekim 2018’de yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

  •  T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamaları (1988 doğumlular müracaat edebilir.),
  • Yukarıda belirtilen dallarla ilgili alanlarda öğretim yapan fakültelerden mezun olmaları (Son sınıf öğrencileri de başvurabilirler.),
  • Lisans Genel Not Ortalamasının en az 3 olması, , (Yalnızca Türkiye’deki TC üniversitelerinde öğrenim görenler.)
  • İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemeleri, (TOEFL sınavında en az 79-80 IELTS 6,5) Bu madde açıklaması için aşağıdaki 3 nolu sınav sonuçları bölümüne bakınız.

Ayrıntılı bilgi ve başvurular için : 

http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/TEV-Garring-Vakfi-Danimarka-burslari/358/2624/0

 

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz