2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

Programın amacı, Açık Öğretim Fakülteleri dâhil ön lisans ve lisans öğrencileri arasında girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı artırmak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan öğrencilerin, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.

Her kategoride derece alan projeler için proje başına aşağıda belirtilen miktarda ödül ödemesi yapılır. Ayrıca projede danışman olması durumunda danışmana da ödül ödenir. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

BÖLGE DERECELERİ FİNAL DERECELERİ
YARIŞMA DERECESİ PROJE BAŞINA ÖDENECEK ÖDÜL* DANIŞMANLIK ÖDÜLÜ PROJE BAŞINA ÖDENECEK ÖDÜL* DANIŞMANLIK ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK   3.000 TL 1.000 TL 10.000 TL 3.000 TL
İKİNCİLİK 2.250 TL 750 TL 7.500 TL 2.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK 1.500 TL 500 TL 5.000 TL 1.500 TL

Türkiye’de ve KKTC’de yer alan yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans veya Lisans öğrencisi olan adaylar aşağıdaki koşullara uygun olarak başvuru yapabilir.

Açıklamalar:

a. Adaylar, yarışma kategorilerinden sadece birine başvurabilirler. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.*

b. Yarışmanın her kategorisinde ekiplerin yenilikçi iş fikirleri getirmesi zorunludur.**

c. Adaylar hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda bulunamazlar.

ç. Adaylar projelerini bir danışman eşliğinde de hazırlayabilirler.

Projenin 3’ten fazla kişi tarafından hazırlanması durumunda, proje ekibinin ortak kararıyla ekip üyeleri arasından 3 kişi seçilerek başvuru yapılabilir. Bu durumda ekip dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnameleri istenir.

** Proje başvuruları tamamıyla yeni bir uygulama, yerel bölge için yeni bir uygulama, var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması veya var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımına, yönelik yenilikçi fikir ve uygulama içermelidir.

Ayrıntılı bilgi için :

http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-universite-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismasi

2018 yılı yarışma ilanı için tıklayınız.

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz