YÖK’ten 16 Üniversite İçin Rektör İlanı

Rektör ilanı verilen üniversiteler arasında bölünerek kurulan yükseköğretim kurumların da bulunuyor.

16 Üniversite için Rektör Adaylığı Başvuru İlanı 

  1. 18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre ‘‘Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri”‘‘Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi”, ‘‘Eskişehir Teknik Üniversitesi”, “Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi”,  ‘‘Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi”, “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa”, ‘‘Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi”, ‘‘Kayseri Üniversitesi”, “Konya Teknik Üniversitesi”, “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi”,  “Malatya Turgut Özal Üniversitesi”,  ‘‘Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi”, ‘‘Samsun Üniversitesi”, ‘‘Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi”, ‘‘Tarsus Üniversitesi” ve ‘‘Trabzon Üniversitesi”ne rektör ataması yapılacaktır.
  1. İlgilenenler 28/05/2018 tarihinden 06/06/2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunabilirler.
  1. Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda;

a) “Profesör” olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak,

c) Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak,

şartları aranacaktır.

4. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir.

5. Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır.

6. Adaylar sadece 1 (bir) üniversitenin rektörlüğü için başvurabilirler.

Not: Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, ” rektoraday@yok.gov.tr” adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.

Kaynak : http://yok.gov.tr

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz