YÖK başarı burslarının kapsamı genişletildi

YÖK Başarı Bursu kapsamında :

– Temel Bilimler Programlarında; Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik programlarına,

– Ziraat Programlarında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni programlarına

– Orman Programlarında; Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programlarına,

– Su Ürünleri Programlarında; Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği programlarına,

– Yer Bilimleri Programlarında; Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği Programlarına,

ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim süreleri boyunca, her yıl miktarı YÖK tarafından belirlenen başarı bursu verilmektedir. .

YÖK Başarı Burslarına 5 yeni lisans programı daha eklenmiştir. 

Veteriner Fakültelerini, Astronomi ve Uzay Bilimleri,  Uzay Bilimleri ve Teknolojileri,  Hidrojeoloji Mühendisliği ve Tohum Bilimi ve Teknolojisi bölümlerinde okuyacak öğrenciler de bu burstan yararlanacaktır.

36 lisans programına burs desteği

2018-2019 akademik yılı için, 12 ay boyunca aylık 700 TL burs verilecektir

 

BURSLAR HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/40281437/Y%C3%96K_Destek+Bursu_Usul_Esaslar.pdf

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz