Yarım Elma Bursu Başvuruları Başladı

Yarım Elma Bursu, yükseköğrenim ihtiyaç bursu kapsamında üniversite öğrencilerinin başvuru yaptığı bir burs programıdır.

Başvuru Tarihleri: 15 Ağustos – 15 Ekim 2018

Başvurular https://www.bursverenler.org sitesi üzerinden alınacaktır.

Başvuru yapan gençlerde aranacak nitelikler:

1. T.C. vatandaşı olması
2. Ailesinin aylık geliri ve yaşam standardı ile başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olması.
3. Öğrencinin başarılı olması.
4. Öğrencinin, yüz kızartıcı suç işlememiş, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması.
5. Vakıf senedinde belirtilen şartlara uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi, dini veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması.
6. Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması.
7. Başka bir kuruluştan da burs alıyorsa bunun yetersiz olması. (Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler bu durumu dilekçelerinde veya başvuru formunun ilgili bölümünde belirtmek kaydıyla Yarım Elma Bursu’ na başvurabilirler.)

ÖNEMLİ NOT:

• Yarım Elma Bursu’na, yükümlülüklerini yerine getirmediği için bursu kesilenler tekrar başvuru yapamaz.
• Daha önce bursa hak kazanmış olup, Yarım Elma Bursu kapsamında o yıl bağışçı temin edilemediği için burs alamayanlar, takip eden senelerde yeniden başvurabilirler. Eski başvuruları bir hak olarak devam etmez.
• Başvurular içerisinde devlet veya vakıf üniversiteleri ayrımı yapılmaz.

Kaynak : 18www.yucelkulturvakfi.org

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz