Üniversitelerde Eğitim Güz Döneminde Online Devam Edecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından 75850160-104.01.02.04-E.55362 sayılı Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri konulu 4 Eylül 2020 tarihli İVEDİ resmi yazı yayınlandı. 

Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu imzalı resmi yazıda ”bilindiği üzere yeni korona virüs (COVID-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konmuştur. 

Yükseköğretim kurumlarımızın alacağı tedbirlere ilişkin Yükseköğretim Kurulu olarak çerçeve kararları ihtiva eden ”Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi” yayınlanmış ve yükseköğretim kurumlarımıza geniş insiyatif tanınarak bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almaları sağlanmıştı. 

Ancak son günlerde küresel salgın kapsamında hasta olanların sayısında ciddi artışların olduğu görülmektedir. Salgınla mücadelenin etkin bir şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanlarımızın yükünün hafifletilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımızın alınacak tedbirlere ilişkin yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda İl Pandemi Kurulları/İl Umimi Hıfzıssıhha Kurullarının görüşü alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın görüşü sorulmuştur. Bakanlığın cevabı yazısında ”2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir.” ifadesi yer almaktadır. 

Bilgilerinizi ve üniversitenizde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu insiyatif çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı’nın yukarda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.” denilmiştir.  

Kaynak: http://www.kamuajans.com/akademik-personel/universitelerde-egitim-guz-doneminde-online-devam-edecek-h552836.html

KamuAjans

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz