Üniversite Öğrencilerine Yönelik Proje Yarışmaları Başlıyor

2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmasında, Açık Öğretim Fakülteleri dâhil ön lisans ve lisans öğrencileri arasında girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı artırmak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan öğrencilerin, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamak amaçlanıyor. Yarışmanın 2018 yılındaki alt kategorileri Temel Sektörler, Tekno Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik olarak belirlendi. Detaylar için https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-universite-girisimcilik-… adresi ziyaret edilebilir.

2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması

Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışmasında, lisans bitirme tezlerinin özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi ve lisans öğrencilerinin öğrenimleri sırasında özel sektör ortamında bulunarak uygulama tecrübesi edinmelerinin sağlanması yoluyla lisans düzeyinde üniversite özel sektör işbirliğinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında, lisans öğrencilerinden, özel sektörün bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sektörde uygulama potansiyeli olan ürün/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik lisans bitirme tezleri yazmaları bekleniyor. Yarışmanın 2018 yılındaki alt kategorileri Ürün Geliştirme ve Süreç Geliştirme olarak belirlendi. Detaylar için https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/ozel-sektore-yonelik-lisans-bit… adresi ziyaret edilebilir.

2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması

Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmasıyla, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin, belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin sorunlarına yönelik çözümler üretmeleri ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik projeler hazırlamaları amaçlanıyor. Yarışmanın 2018 yılındaki alt kategorileri Enerji, Makine İmalatı & Otomotiv ve Bilgi & İletişim Teknolojileri olarak belirlendi. Detaylar içinhttps://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-… adresi ziyaret edilebilir.

ÖDÜLLER

Jüri, derece almaya layık tez bulunmadığına kanaat ederse derece verilmeyebilir.

  BÖLGE DERECELERİ FİNAL DERECELERİ
YARIŞMA DERECESİ PROJE BAŞINA ÖDENECEK ÖDÜL* DANIŞMANLIK ÖDÜLÜ PROJE BAŞINA ÖDENECEK ÖDÜL* DANIŞMANLIK ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 3.000 TL 1.000 TL 10.000 TL 3.000 TL
İKİNCİLİK 2.250 TL 750 TL 7.500 TL 2.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK 1.500 TL 500 TL 5.000 TL 1.500 TL

(*) Tez başına verilecek ödül miktarı, başvuru formunda adı geçen öğrenciler arasında eşit miktarda dağıtılır.

 

Kaynak : http://www.tubitak.gov.tr/

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz