Ülkesinde baskı gören profesörler, kıdemli araştırmacılar ve kamu aydınları için destek

Herhangi bir ülke, akademik alan veya disiplinden olan profesörler, kıdemli araştırmacılar ve kamu aydınları başvuru yapma hakkına sahiptir.

Başvurular, akademik nitelikler, başvuranın çalışmasının kalitesi / potansiyeli ve başvuranın karşılaştığı tehditlerin şiddeti açısından incelenmektedir. Aşağıdaki başvuru şartlarına uyan
akademisyenler tercih edilmektedir:

  • kendi ülkelerinde ya da ikamet ettikleri ülkelerde, hayatlarına ve/veya kariyerlerine yönelik, tehlike ve tehditle karşı karşıya kalmak veya bu tehditler nedeniyle kaçmış
    olmak;
  • doktora derecesine veya kendi alanında ki en yüksek dereceye sahip olmak ve/veya kapsamlı öğretim veya araştırma yapmış olmak;
  • Bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumlarında deneyimli olmak;
  • Üstün akademik başarı ve sonrası için başarı vaadi göstermek;
  • Kendi ülkesi ve/veya misafir ülkenin akademik topluluklarına fayda sağlamak.

Kadınlardan ve etnik, ırksal, kültürel veya dinsel azınlık gruplarından veya alanlarında az temsil edilenlerden gelen başvurular teşvik edilmektedir.

Başvuru Tarihleri

Başvurular yıl boyunca herhangi bir zamanda kabul edilir ve başvuru şartlarına uygun başvurular IIE-SRF Seçici Komitesi tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla incelenir.
IIE-SRF yardımı için yüksek talep olması nedeniyle, programın minimum uygunluk şartlarını yerine getiren tüm adaylara burs desteği verilememektedir.

IIE Scholar Rescue Fund (IIE-SRF) bursu neler içerir?

IIE-SRF bursu, maddi destek, mesleki gelişim yardımı ve akademisyenlerin (genellikle aileleri ile birlikte) ev sahibi ülke ve kurum ortamına adapte olmalarında yardımcı olacak kaynaklar
sağlar. IIE-SRF, bursiyerlerle çalışarak güvenli yerlerde uygun ev sahibi kurumları belirler.

Uygun bir ev sahibi kurum bulunduktan sonra, IIE-SRF, akademisyenin ev sahibi ülkeye taşınmasına ve ayrıca vize alımında, seyahat ve varış gibi konularda yardımcı olur. Genellikle
ana kampüs ve / veya gönüllü kuruluşlarla koordineli olarak sağlanan ek destek hizmetleri şunları içerebilir: acil durum fonları; sağlık sigortası, ücretsiz İngilizce dil kursları; konferans
veya başka bir kurumda ders verme katılımı için kaynak sağlama ve akademik danışmanlık.

Mümkün olduğunca, IIE-SRF, burs döneminden sonra da akademisyenlerin çalışmalarını sürdürmelerine yardımcı olmaya çalışmaktadır.

IIE-SRF burs miktarı nedir?

IIE-SRF bursu, bir yıl için (ikinci bir yılda yenilenebilir) 25.000 ABD Dolarına kadar bir tutarı içerir. Ayrıca bireysel sağlık sigortası sağlanır. Nihai burs miktarı, ev sahibi kurumun konumu,
yaşama maliyeti ve ev sahibi kurumun diğer kaynaklarının katkıları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. IIE-SRF ev sahibi kurumun, IIE-SRF bursuna eşit veya bundan büyük bir mali destek
sağlanmasını gerektirir. Bu destek genellikle maaş veya konut, havaalanı ücreti ve yemek programları gibi doğrudan finansman şeklinde verilir. Benzer katkılar- ofis alanı, bilgisayarlar,
dil veya diğer eğitim ücretleri gibi komple bir destek paketi için teşvik edilmekle birlikte eşlenen katkının bir parçası olarak nitelendirilmemektedir. Yaşam maliyetinin daha düşük olduğu ve
fonlama şartının yasak olduğu ev sahibi ülkelerde, IIE-SRF ev sahibi fon gereksiniminden bazı durumlarda feragat edebilir.

Ayrıntılı bilgi için :

https://www.iie.org/en/Programs/Scholar-Rescue-Fund/For-Scholars

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz