Türk Eğitim Vakfı ABD ve Batı Avrupa bursları

2018/2019 akademik yılı burs bilgileri :

a) A.B.D. ve Batı Avrupa ÜlkelerindeBilgisayar, Sistem, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik ve İletişim Mühendisliği, Moleküller Biyoloji, Genetik ve Kök Hücre (Bu alanlarında öğrenim görenler) İşletme Yönetimi (Mezun ve en az 2 yıl iş tecrübeliler), Yöneticilik, Eğitim BilimleriHukuk, Mimarlık, (Bu alanlarda öğrenim görenler), Sürdürebilirlik, Teknoloji Politikası ve Yönetimi, Doğal Kaynaklar, Çevre Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler), Tarımsal ve Kırsal Kalkınma (Ziraat, işletme, Ekonomi öğrenimi görenler) Bitkisel Biyoçeşitlilik – Ekosistem Korunması (Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği ile ilgili alanlarda öğrenim görenler), Müzik ve Resim alanlarında, (TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Ocak 2018)

b)  İtalya’da; TEV-FIAT Burs Fonundan, Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanında öğrenim görenler,(Sadece TEV-FIAT bursu için 27 yaşından büyük olmamak.(TEV’e son dosya teslim tarihi 28 Şubat 2018) 

Burslar üniversitelerin öğrenim sürelerine göre (MBA, MSc, MA, MPhil) 9 – 21 ay verilir ve Eylül-Ekim 2018’de yurt dışında yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

  • T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamaları (1988 doğumlular müracaat edebilir.),
  • Yukarıda belirtilen dallarda öğretim yapan fakültelerin son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmaları (İşletme Yönetimi dalına yalnızca mezunlar başvurabilir.),
  • Lisans Genel Not Ortalamasının 4’lük sistemde en az 3 olması,
  • İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemeleri, (TOEFL IBT en az 79–80, IELTS 6 Akademik olan)
  • Almanca, Fransızca veya İtalyanca bilen adayların ise bu ülkelerdeki üniversitelerde yüksek lisans öğrenimi yapabilecek seviyede dil hakimiyetine sahip olduklarını belgelemeleri, (Bu belgeler İstanbul Ankara ve İzmir’deki Alman, Fransız ve İtalyan Kültür derneklerinden alınabilir.)
  • İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer dallarda GRE testleri ile ölçülecektir. Adaylar aldıkları testlerin toplam sonucunda %50’lik dilime girmeleri gereklidir.
  • Not: Batı Avrupa ülkelerindeki üniversiteleri adaylardan GRE sınav sonucu istemiyorsa adayın almasına gerek yoktur. Sadece yabancı dil sınav sonucunu vermesi yeterlidir.

AYRINTILI  BİLGİ VE BAŞVURULAR İÇİN : 

http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/TEV-ABD-ve-Bati-Avrupa-burslari/355/2621/0

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz