TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencileri hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır.

Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir. Destek alanlar destek kararının TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmesini takip eden en çok bir yıl içinde ve her durumda lisans öğrenimlerini bitirmeden projesini tamamlamak ve sonuç raporunu sisteme yüklemek zorundadır.

2018 yılı için maksimum destek tutarı 2.500 TL’dir.

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Son başvuru tarihi : 31/10/2018

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği 2018 yılı Çağrı Duyurusu için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için :

http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/2209-a/icerik-destek-kapsami

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz