TÜBİTAK Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Herhangi bir kurumda çalışan yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlanacaktır.

DESTEK VERİLECEK BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Eğitim Etkinlikleri: Türkiye’de yerleşik Üniversiteler/Araştırma Kuruluşları tarafından belirli bir bilim alanında düzenlenen, yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencilerine ya da doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacılara yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma eğitim programlarının uygulandığı etkinlikler.

ETKİNLİK SÜRESİ

Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç günü geçemez.

DESTEK MİKTARI ve ÖDEME ŞEKLİ

  1. Destek Miktarı:Destek verilmesi kararlaştırılan eğitim etkinliğinde eğitim verecek ve/veya sunum yapacak eğitmenlerin yol, iaşe, konaklama giderleri, ders ve danışmanlık ücretleri, eğitim alacak kişilerin yol, iaşe, konaklama giderleri, etkinlikle ilgili sarf malzemesi, kırtasiye ve teknik araç gereç kiralama giderleri, eğitimde görev alacak yardımcı personel ücreti ile BİDEB Yürütme Komitesi tarafından uygun görülecek diğer giderler kısmen veya tamamen karşılanabilir.
  2. Desteğin Ödenme Şekli: Kararlaştırılan destek, Etkinlik Koordinatörü/ Düzenleme Kurulu Başkanı adına açılmış banka hesabına, etkinliğin başlamasından önce peşin ya da sonrasında kesin olarak aktarılır. Etkinlik Koordinatörü/Düzenleme Kurulu Başkanı, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, bilet, makbuz vb.) aslını etkinliğin bittiği tarihten itibaren 20 gün içinde izleme sistemine girmek, BİDEB’e ibraz etmek ve hesabını kapatmak zorundadır.

Etkinlik desteğinin toplam üst sınırı 35.000 TL’dir.

SON BAŞVURU TARİHİ 

8 Eylül 2017

BAŞVURULAR İÇİN 

Başvurular internet üzerinden; http://e-bideb.tubitak.gov.tr  adresine yapıldıktan sonra, sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısı imzalanıp, ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen hafta içerisinde (son mesai günü ve saatine kadar) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına (BİDEB) gönderilmelidir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/2237/icerik-destek-kapsami

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz