TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projeleri desteklemek üzere ikili işbirliği çağrısı açılmıştır.

Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir.

2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi 05 Eylül 2018 saat 17:00’dır. 

TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir. 

Türkiye’deki proje ortaklarının 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları ve ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve yine bahse konu elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakları incelenmek üzere TÜBİTAK’a göndermeleri gerekmektedir. Japon proje ortaklarının ise JSPS’in istediği biçimde JSPS’e başvuru yapmaları beklenmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

 

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi:

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

 

Japonya’daki ortakların başvuruları, 22 Ağustos-5 Eylül 2018 tarihleri arasında JSPS tarafından alınacaktır.

JSPS çağrı sürecine ilişkin bilgiyehttp://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html web adresinden ve aşağıdaki irtibat bilgilerinden erişilebilir:

 

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Bilateral Cooperation Division

International Program Department

5-3-1 Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083 JAPAN

Tel:+81-(0)3-3263-1755/2367/1860

Faks: +81-(0)3-3234-3700

E-posta: nikokukan@jsps.go.jp

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz