TÜBİTAK Etkinlik Düzenleme Destekleri

TÜBİTAK tarafından sağlanan,  başvurusu açık olan etkinlik destekleme programları aşağıdaki gibidir:

  • 2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
  • 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

Son başvuru tarihi : 31 Mayıs 2018

Başvurular için : https://e-bideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.htm

 

2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği Programı 

Program kapsamında,

  • Doğa Bilimleri,
  • Mühendislik ve Teknoloji,
  • Tıbbi Bilimler,
  • Tarımsal Bilimler,
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler,

alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum, konferans ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için destek verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için :
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3835/2223-c_cagri_metni.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-c-cok-katilimli-uluslararasi-etkinlik-duzenleme-destegi

2223-D – İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

Türkiye-A.B.D., Türkiye-Fransa ve Türkiye-Birleşik Krallık(İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda Türkiye, A.B.D., Fransa ve Birleşik Krallık’daki üniversite/kurum/kuruluşlarda çalışan bilim insanlarına yönelik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri oluşturma ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurt içinde düzenlenecek çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBİTAK – BİDEB tarafından 2223 – D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında destek verilecektir.

Etkinlik desteği üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Öncelikli Alanlar:

“2018 Yılı Türkiye-A.B.D., Türkiye-Fransa ve Türkiye-Birleşik Krallık ikili işbirliği” için belirlenen Öncelikli Alanlar çerçevesinde etkinlik başvuruları alınacaktır. Belirlenen alanlar:

1. Sağlık
2. Gıda
3. Biyoteknoloji
4. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
5. Nanoteknoloji
6. Enerji
7. Çevre
8. Sosyal Bilimler

Ayrıntılı bilgi için :

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-d-isbirligi-ve-oncelikli-alanlarla-ilgili-etkinlik-duzenleme-deste%C4%9Fi

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz