TÜBİTAK ARDEB Proje Çağrıları

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen proje destek programlarınında açık olan çağrılar :

 • Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri
 • Performans Artırmaya Yönelik Araştırmalar
 • Elektronik Hizmetlerde Güvenlik
 • Yenilikçi, İnteraktif Eğitim Teknolojileri
 • Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri
 • Gömülü Yazılımlar
 • Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler
 • İleri Araştırmalar
 • Minyatür MEMS Anten Dizileri
 • İleri Düzey Robotik Araştırmalar
 • Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması
 • Yeni Nesil Güneş Hücre Sistemleri
 • Kömür, Biyokütle ve Atık Teknolojileri
 • Nükleer Güvenlik
 • Biyoenerji
 • Yağ Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması
 • Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik Yenilikçi İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi
 • İleri Kontrol Sistem Tasarımları
 • Robot Tasarımı ve Mimarisi
 • Şarj Ekosistemi Teknolojileri
 • Uzun Menzilli Araç Batarya Yapı ve Sistemleri Geliştirilmesi
 • Enerji ve Maliyet Etkin Alternatif Malzeme Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar
 • Kanser Aşısı
 • Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı Teknolojileri
 • Hidrojen Değer Zinciri
 • Biyoistatistik
 • Yenileyici Hücre Tedavi Ürünleri Geliştirilmesi
 • Rejeneratif Tıp Alanında Klinik Araştırmalar
 • Yenilikçi Tanı Kitleri
 • Kardiyovasküler Hastalıklar
 • Nadir Hastalıklar
 • Boşanma
 • Aile İçi Şiddet
 • Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler
 • Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi
 • Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması
 • Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
 • Yaşam Çevreleri ve Yerleşme İçi İlişkiler
 • Kültürel Yapı, Kültürel Değişim ve Kültürlerarası Etkileşim
 • Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi
 • Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çeşit Adaylarının Belirlenmesi

Ayrıntılı bilgi ve başvurular için :

https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz