TÜBİTAK Lisansüstü/ Doktora/ Doktora Sonrası Burs Programları

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış ve yurt dışında araştırmalar yapacak olan T.C. vatandaşı bilim insanları desteklenmektedir.

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış ve yurt dışında araştırmalar yapacak olan T.C. vatandaşı bilim insanları desteklenmektedir.

Destek süresi en fazla 12 aydır.
Destek hakkı kazanan araştırmacı, kendisine tahsis edilen desteği, hak kazandığı tarihten itibaren bir yıl (12 ay) içinde başlatmak ve yurt dışına çıkarak çalışmalarına başlamakla yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez.

Burs süresi, 12 ayı aşmamak koşuluyla, adaya TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği bildirilen süre kadardır.

Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 2.100 Avro, Diğer ülkeler için en fazla 2.500 Amerikan doları kadardır. (bkz. ülkelere göre burs miktarları) Ödemeler üçer aylık dönemlerde yurt içinde veya yurt dışında yapılabilir. Gidiş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır.(Uçak bileti Seyahat İşleri Birimimiz tarafından alınmaktadır.)

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır.

Son başvuru : 17/10/2017
2214-A Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (Doktora öğrencileri için)

Türkiye’de, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında ülkemizde doktora programına kayıtlı, doktora yeterlik sınavını geçmiş, tez önerisi kabul edilmiş T.C. vatandaşı öğrencileri ile Tıbbi Bilimlerde T.C. vatandaşı uzmanlık öğrencilerine tezleriyle ilgili araştırma ihtiyaçlarını yurt dışında bir araştırma ortamında çözmelerini sağlamak için destek verilmektedir.

  • Destek süresi en fazla 12 aydır.
  • Destek hakkı kazanan araştırmacı, kendisine tahsis edilen desteği, hak kazandığı tarihten itibaren tarihten itibaren bir yıl (12 ay) içinde başlatmak ve yurt dışına çıkarak çalışmalarına başlamakla yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez.

Burs süresi, 12 ayı aşmamak koşuluyla, adaya TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği bildirilen süre kadardır.

Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 1.500 Avro, Diğer ülkeler için en fazla 1800 Amerikan doları kadardır. (bkz. ülkelere göre burs miktarları) Ödemeler üçer aylık dönemlerde bursiyerin bildirdiği yurt içinde veya yurt dışındaki bir banka hesabına yapılabilir. Gidiş-dönüş uçak bileti TÜBİTAK tarafından alınır. (Uçak bileti Seyahat İşleri Birimimiz tarafından alınmaktadır.)

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır.

Son başvuru : 17/10/2017

2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Program kapsamında Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını tamamlamış, üniversite/araştırma kuruluşlarında doktora/uzmanlık sonrası araştırma yapacak/yapıyor olan genç araştırmacılara burs verilmektedir.

  • Destek süresi en fazla 24 aydır.
  • Aylık burs miktarı, bursiyerin başka bir yerden geliri olup olmamasına göre tam ya da kısmi burs şeklinde değişir.
  • Destek hakkı kazanan araştırmacı,  kendisine tahsis edilen desteği, hak kazandığı tarihten itibaren altı (6) ay içinde başlatmak ve çalışmalarına başlamakla yükümlüdür.  6 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez.

Aylık burs miktarı bursiyerin başka bir yerden geliri olup olmamasına göre tam ya da kısmı burs şeklinde değişir. Başka bir yerden geliri olmayanlar için 2.500 TL/ay, başka bir yerden geliri olanlar için 1.000 TL/ay‘dır. Burslar, her ay sonunda bursiyerlerin banka hesaplarına yatırılır.

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır.

Son başvuru : 13/10/2017

2213-Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı

TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş olan aşağıdaki alanlarda, yurt dışında doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim bursu sağlanmaktadır. (Bu program kapsamında sadece DOKTORA bursu verilmektedir.)
Program ilanı için tıklayınız.
Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilir.
Son başvuru : 06/10/2017

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz