ÖYP’lilere akademiye dönüş hakkı

BORÇ yapılandırması, emekliye ikramiye ve imar affı getiren torba tasarıda öğrenci affıyla ilgili bölüm genişletildi. AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerinin ortak önergesiyle, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında statüleri değiştirildiği için yeniden ataması yapılmayan akademisyenlere üniversiteye dönüş yolu açıldı.

Terörle ilgili suçlardan hüküm giyenler dışında, okulunu bitirmemiş, kaydını yaptırmamış, herhangi bir nedenle yarım bırakmış herkese 4 ay içerisinde başvurduğunda üniversiteye dönüş hakkı tanıyan maddeye, üç partinin önergesiyle yeni hüküm eklendi.

Buna göre ÖYP kapsamında statüleri değiştirilerek yeniden ataması yapılmayanlar kurumlarına dönebilecek. Bunun için, “başarısızlık, süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşumlara üyeliği, bağlantısı veya irtibatı olmaması” şartları aranacak.

ÖYP’yi tamamlayıp, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar, bir ay içerisine başvurmaları halinde atanacaklar. ÖYP kapsamında lisanüstü eğitimine devam eden araştırma görevlileri de aynı haktan yararlanacak. Bu kişiler, kadrolarının bulunduğu üniversiteye başvurmaları halinde, Devlet Memurları Yasası’nda belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla ilgili üniversitelerce yeniden atancaklar. ÖYP kapsamında eğitimini tamamlayan araştırma görevlileri, ihtiyaç halinde başka üniversitelere de görevlendirilecek.

Görevlendirmeden itibaren 3 ay içerisinde başlamayanlar istifa etmiş sayılacaklar.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz