Milli Eğitim Vakfı Bursları

Millî Eğitim Vakfı maddî imkânsızlıklar nedeniyle öğrenimini sürdürmekte güçlük çeken ortaöğretim ve üniversite düzeyindeki başarılı öğrencilerimizin desteklenmesi amacıyla karşılıksız burs vermektedir.

MEV kimlere burs vermektedir ?

Millî Eğitim Vakfı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve lise ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerden burs veya öğrenim yardımı almak isteyenlere burs veya öğrenim yardımı sağlamaktadır.

Burs için başvuruda bulunacak öğrencilerde aranacak koşullar nelerdir ?

T.C. Vatandaşı olmak,
Maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Başka bir kurumdan burs almamak (KYK Bursu dahil),
Eğitimi sırasında “kısa süreli uzaklaştırma” cezasından daha ağır ceza almamış olmak,
İlkokul, ortaokul ve lise bursu için ayrıca,
Sınıf tekrarı yapmıyor olmak,
Yatılı olarak okumamak,
Açık ortaokul veya lisede okumamak,
Lisans bursu için ayrıca, Açık öğretim, ekstern ve yurt dışında öğrenim görmemek,
Lisansüstü bursu için ayrıca, öğrencinin lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerden en az 75) olması, 30 yaşını geçmemiş olmak,
Doktora için ayrıca, lisansüstü bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması, 35 yaşını geçmemiş olmak,
koşulları aranmaktadır.

Burslar hangi aylarda yatırılmaktadır?

Yıllık burs süresi 12 aydır. Burslar her ayın son günü öğrenciler tarafından vakfımıza bildirilen banka hesap numaralarına yatırılır. Burs alan öğrenciye, burs alma şartları devam ettiği sürece bursa hak kazandığı bölümün öğrenim süresi kadar burs verilmeye devam edilir. Burs miktarındaki artışlar ve artışların burslara yansıması Millî Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.

 

Kaynak, ayrıntılı bilgi ve başvurular için : 

http://www.mev.org.tr

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz