Lisans öğrencilerine yönelik GİF Young Scholars Programı

GİF Young Scholars Programı Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine yöneliktir. Son başvuru tarihi 16 Nisan’dır.

Global İlişkiler Forumu, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik GİF Young Scholars ve ülkemizden yurt dışına giderek seçkin üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik GİF Young Scholars Abroad seminer programlarını 2010 yılında hayata geçirmiştir. 2015 yılına kadar ayrı ayrı gerçekleştirilen bu iki seminer programı birleştirilerek tek bir program haline getirilmiştir.

Programın Genel Çerçevesi

Program, öğrencileri uluslararası ilişkilere dayalı ve küresel konuları özgürce, akla dayalı ve yapıcı bir üslupla tartışabilecekleri ve sorgulayabilecekleri bir platformda buluşturmak için tasarlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak toplantıların içeriği üç bölümden oluşmaktadır.

İlki, GİF üyeleriyle öğrencilerin bir araya geldiği toplantılardır. Programa konuk konuşmacı olarak davet edilen üyelerimiz, kendi kariyer ve ilgi alanlarıyla bağlantılı olarak belirledikleri ve uluslararası ilişkilere dair konularda öğrencilerle fikirlerini paylaşmaktadırlar. Böylece öğrenciler, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmiş, Türkiye’de ve dünyada olayların şekillenmesinde birebir rol oynamış ve hala oynamakta olan GİF üyelerinin bilgi birikimlerinden ve tecrübelerinden yararlanma fırsatını elde etmektedirler. Üyeler ise, günümüz soruları ve sorunlarıyla dimağları şekillenen, entelektüel meraklarının heyecanıyla birçok konuya ilgi duyan gençlerin soru ve yorumlarıyla fikirlerini zenginleştirme imkanı bulmaktadırlar. Özetle, programın bu bölümünde nesiller arası bilgi ve tecrübe alışverişi gerçekleşmektedir.

Programın ikinci bölümünü, GİF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memduh Karakullukçu ve GİF kadrosunun öğrencilerle buluştuğu toplantılar oluşturmaktadır. Bu toplantılarda dünyanın önde gelen akademisyenlerinin ve düşünürlerinin küresel konularla ilgili yazdığı makaleler üzerinden, öğrencilerin de aktif ve sürekli katılımıyla, tartışmalar yapılmaktadır. Bu bölümde önemli bir amaç, dünya gündeminden faydalanarak, gençlerin ekonomiden teknolojiye, hukuktan siyasete küresel gündemin birçok farklı boyutunun makro düzeyde bağlantılarını kurabilmelerini sağlamaktır. Bunun ötesinde, mevcut verilerden ve gözlemlerden hareketle, 50-100 yıllık perspektifte dünyanın gidişatı üzerine ortaya atılan tartışma eksenlerini onlara sunmak; mesleki ve şahsi ideallerini, ülkelerine ve insanlığa yapacakları katkıların hayalini bu büyük resmi düşünerek şekillendirmelerine yardımcı olmak da bu bölümün diğer önemli hedefleridir.

Programın üçüncü bölümünde ise, öğrencilerden, GİF kadrosu tarafından seçilen, dünyanın önde gelen düşünürleri tarafından küresel konular üzerine yazılan kitaplardan bir tanesini hakkında “Kitap Değerlendirme Yazısı” kaleme almaları ve programın Aralık bölümünde gerçekleşecek “Kitap Tartışma Panelleri”nde görev almaları beklenmektedir.

Program tamamlandıktan sonra, toplantılara katılım gösteren, kitap değerlendirme yazılarını teslim eden ve tartışma panellerinde görev alan öğrenciler:

• ‘Young Scholar’ unvanı alarak GİF ailesine katılacaklardır;
• Program sonrasında dünya liderleri ve uluslararası düzeyde başarı kazanmış uzmanların katıldığı çeşitli GİF etkinliklerine davet edileceklerdir;
• GİF’te staj için yapılan başvurularda öncelikli olarak değerlendirileceklerdir.

Geçmiş etkinlikler için lütfen tıklayınız.

Seminer Detayları

• Program, öğrencilerin tatil dönemlerine denk gelen Mayıs/Haziran 2018 ve Aralık 2018’de İstanbul’da gerçekleşecek 3’er tam günlük seminerler şeklinde tasarlanmıştır.

Başvuru Süreci

• 2018 dönemi başvuru alımları başlamıştır. Son başvuru tarihi 16 Nisan’dır.
• Programımız yalnızca lisans öğrencilerinin başvurularına açıktır.
• Programa en fazla 20 öğrenci kabul edilecektir. Grup oluşturulurken, Türkiye’deki üniversitelerden katılacak öğrencilerin sayısı ile yurt dışında yer alan üniversitelerden katılacak öğrencilerin sayısının dengeli olmasına gayret edilecektir.
• Başvuruların info@gif.org.tr adresine yapılması gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:
◦ Başvuru Formu
◦ Transkript
◦ Öğrencinin akademik geçmişi ve ilgi alanlarını anlamak amacıyla, 1-2 sayfa uzunluğunda kendisini tanıtan ve neden programa dahil olmak istediğini anlatan bir yazı
◦ Küresel bir konuda 1-3 sayfa uzunluğunda analiz yazısı örneği (aday istediği takdirde)
• Aday isterse başvurusuna referans mektubu, CV vb. belgeleri ekleyebilir.
• Başvuru yazı dili olarak Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir.

Ayrıtnılı bilgi ve başvurular için : 

http://gif.org.tr/gif-gruplari/young-scholars-and-young-scholars-abroad-tr

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz