Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANIÜniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
•Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe
•Özgeçmiş
•2 adet fotoğraf
•Nüfus cüzdanı fotokopisi
•Askerlik durum belgesi veya e-Devlet çıktısı
•Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi e-Devlet çıktısı
•Diplomalarının tasdikli sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora)
•Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)
•Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)
•Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.
Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.


NOT:
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.
İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.
Doçent kadrolarına müracaat eden adayların ” Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.
%20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 09.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına), Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.İLAN EDİLEN KADROLARA AİT ARANAN NİTELİKLER

Sıra NoBirimBölümAnabilim Dalı/ProgramUnvanDereceAdetAçıklama
1Fen Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler BiyolojiProfesör11Kanser moleküler biyolojisi ve kanserde ilaç geliştirme konularında çalışmaları olmak.
2Fen Edebiyat FakültesiTarihTürkiye Cumhuriyeti TarihiDoçent11Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri konusunda çalışmalar yapmış olmak
3Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıProfesör11Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında yapmış olmak. Sanat ve edebiyatın teorik meseleleri ve Cumhuriyet Dönemi şiir, hikâye/roman türleriyle ilgili çalışmış olmak.
4İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerAvrupa ÇalışmalarıDoktor Öğretim Üyesi31Doktorasını Avrupa Birliği Bölümünde yapmış olmak. Avrupa Birliği’nde siber güvenlik, kişisel verilerin korunması ve dijital dönüşüm konularında çalışmalar yapmış olmak.
5Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YüksekokuluFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve RehabilitasyonDoktor Öğretim Üyesi11Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak. Karpal tünel sendromunda hareketle birlikte ağrısız mobilizasyon tekniği ve el rehabilitasyonu üzerine çalışmaları olmak.
6İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriFıkıhDoktor Öğretim Üyesi31Doktorasını İslam Hukuku alanında yapmış olmak.
7İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriHadisDoktor Öğretim Üyesi31Doktorasını Hadis alanında yapmış olmak.
8Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve DiyetetikDoktor Öğretim Üyesi11Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak. Obez bireylerde diyet ve fiziksel aktivitenin etkinliği üzerine çalışmaları olmak.
9Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikCerrahi Hastalıklar HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi11Hemşirelik Lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Tıp Anatomi alanında yapmış olmak
10Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüMatematik EğitimiDoçent11Doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak. Bilgisayar destekli ortamlarda lineer cebir öğretimi konularında çalışmaları olmak
11Eğitim FakültesiTemel Eğitim BölümüSınıf EğitimiProfesör11Öğretimde analoji yönteminin kullanımı konularında çalışmaları
olmak.
12Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoktor Öğretim Üyesi31Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında yapmış olmak. Problemli internet kullanımı, sosyal görünüş kaygısı, dürtüsellik ve öğrenme güçlüğü
konularında çalışmaları olmak.
13Ziraat FakültesiTarla BitkileriÇayır Mera ve Yem BitkileriProfesör11Doçentliğini Tarla Bitkileri bölümünden almış olmak. Çayır- Mera ve Yem Bitkileri alanında
çalışmalar yapmış olmak.
14Ziraat FakültesiZootekniHayvan Yetiştirme ve IslahıDoçent11Kanatlı hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
15Ziraat FakültesiBahçe BitkileriMeyve Yetiştirme ve IslahıProfesör11Doçentliğini Bahçe Bitkileri bölümünden almış olmak. Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında
çalışmalar yapmış olmak.
16Ziraat FakültesiTarımsal BiyoteknolojiBitkisel BiyoteknolojiDoktor
Öğretim Üyesi
11Doktorasını Bitki Biyoteknolojisi
Anabilim dalında yapmış olmak ve bu alanda projeler yapıyor olmak.
17Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyofizikDoçent11Biyofizik alanında doçent unvanı almış olmak. Elektormagnetik alanların canlılarda oksidatif stres ve dokular üzerine etkileri
konularında çalışmaları olmak.
18Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent11Spinal kord iskemisi ve spinal kord yaralanmaları konularında çalışmaları olmak. USG eşliğinde rejiyonel bloklar konusunda
deneyimi olmak.
19Tıp FakültesiDâhili Tıp BilimleriFiziksel Tıp Tedavi ve RehabilitasyonDoktor Öğretim Üyesi11Nörolojik hastalıklar rehabilitasyonu ve Kas-iskelet sistem hastalıklarında terapotik enjeksiyonlar ve proloterapi
konusunda deneyimi olmak.
20Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent11Damar yaralanmaları, endovasküler trombektomi ve off pump koroner cerrahisinde
çalışmaları olmak
21Tıp FakültesiDâhili Tıp BilimleriNörolojiDoktor Öğretim Üyesi11Demans, İskemik SVH ve Ağrı değerlendirmesi konularında çalışmalar yapmış olmak. Klinik
araştırmalar eğitimi almış olmak.
22Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiDoktor Öğretim Üyesi11Kan beyin bariyeri, Organ hasarları ve Onarım mekanizmaları üzerine histopatolojik çalışmaları yapmış
olmak.

Kaynak: https://www.ilan.gov.tr/ilan/824956/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/kirsehir-ahi-evran-universitesi-22-ogretim-uyesi-aliyor

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz