İngiltere’deki kurumlarla işbirliği fırsatı : Newton-Kâtip Çelebi Fonu

Bu program kapsamında:

 • Türkiye ve Birleşik Krallık’taki araştırma grupları, bölümler ve kurumlar arasında araştırma ve inovasyon odaklı yeni ortaklıklar kurulması
 • Araştırma grupları, bölümler ve kurumlar  arasında var olan ortaklıkların geliştirilmesi
 • Belirli bir araştırma alanında Birleşik Krallık-Türkiye faaliyetleri için, geniş araştırma topluluklarının bir araya gelmesini sağlayacak yerel merkezlerin kurulması hedeflenmektedir.

Bu destekler, Newton-Kâtip Çelebi Fonu altında Birleşik Krallık ve Türk hükümetleri tarafından British Council ve TÜBİTAK aracılığı ile sağlanmaktadır. Fon, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki işbirlikleri sayesinde Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ve toplumsal refahının artmasına katkı sağlayabilecek,  düşük gelirli ve kırılgan nüfusun sorunlarına çözüm oluşturabilecek projeleri desteklemektedir.

Hibe miktarı:

İngiliz yürütücü ortakları için azami £150,000
Türk yürütücü ortakları için Mühendislik  & Doğa Bilimleri projeleri için azami 720.000 TL, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler projeleri için azami 360.000 TL

Hibe kapsamında karşılanabilecek harcama kalemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye başvuru kılavuzundan  ulaşabilirsiniz

Öncelikli alanlar:

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri
 • Enerji verimliliği teknolojileri
 • Sağlık teknolojileri
 • Ulaştırma teknolojileri
 • Tarım: hassas tarım ve bahçecilik uygulamaları
 • Sosyal ve beşeri bilimlerde yeni yaklaşımlar ve yöntemler
 • Eğitim: öğretmen eğitimi ve öğrenme sonuçları
 • İktisadî gelişme, aile çalışmaları, kentsel çalışmalar ve birlikte yaşam araştırmaları
 • Optik, fotonik, lazer, yarı iletken teknolojileri
 • Çevre yönetimi ve politikası
 • İleri Teknoloji Malzemeleri

Son başvuru tarihi:

8 Haziran 2018, saat 16:00 (Birleşik Krallık) / 17:30 (Türkiye).

Ayrıntılı bilgi ve başvurular için : 

 

 

https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/education/newton-katip-celebi-fund/institution

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz