Erasmus + Gençlik / Mesleki Eğitim / Okul Eğitimi Proje Sonuçları Açıklandı

Erasmus+ Gençlik Programı Projeleri Başvuru Sonuçları

2017/R1 Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar ve Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek-Yapılandırılmış Diyalog proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Söz konusu dönemde tüm eylemler için toplam 775 başvurudan 123’ü desteklenmiştir.

Kazanan projeler için tıklayınız >>>

Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları

2017 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 1944 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 526 proje teklifi  hibe desteği almaya hak kazanmış, 213 proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir.

Kazanan projeler için tıklayınız >>>

Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları

2017 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) Faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 3500 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 113 proje teklifi  hibe desteği almaya hak kazanmış, 85 proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir.

Kazanan projeler için tıklayınız >>>

 

 

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz