EGET Vakfı Burs Başvuruları

EGET Vakfı’nın asal  amacı, maddi sıkıntılar nedeniyle öğrenim görme zorluğu yaşayan üniversite öğrencilerine burs sağlamaktır ve vereceği burslarla, toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmeyi; çağdaş uygarlığın vazgeçilmez evrensel değerleri olan insan hakları, laiklik, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine gönülden bağlı; doğaya ve çevreye saygılı; birey olabilmiş, üretken, yaratıcı, girişimci; ülkesine ve insanlığa yararlı olma kararlılığında; özgüvenli, ahlaki değerlere sahip, disiplinli, evrensel düşünebilen ve bu konuda kendini geliştirmeye hevesli bireyler yetişmesine aracılık ederek ülkemizin kalkınmasına böylelikle katkıda bulunmayı düşünmektedir.

Burslar yalnızca lisans düzeyinde öğrenim görmekte ya da görecek olan öğrenciler içindir.

 

Burs başvuru tarihi : 15 Eylül2017 – 9 Ekim 2017

2017-2018 öğrenim dönemi için aylık burs tutarı 300 TL(üçyüz) Türk Lirası’dır.

 

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz