Doçentlik sınav başarı belgeleri e-Devlet’te

Üniversiteler Tarafından Gerçekleştirilen Doçentlik Sözlü Sınavı Sonucunda Başarılı Olan Adayların, Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgeleri E-Devletten Erişilebilir Olmaya Başlandı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca doçentlik kadrolarına atama ek koşulunda sözlü sınav şartı bulunan üniversiteler tarafından gerçekleştirilen doçentlik sözlü sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, sözlü sınav başarı belgelerini e-devletten alabileceklerdir.

Bu adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik No ve e-Devlet Şifresi ile giriş yaparak e-imzalı olarak düzenlenen Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı > Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi Sorgulama hizmeti ile e-devlet üzerinden kendileri edinebileceklerdir.

E-devlet hizmeti üzerinden oluşturulan e-imzalı Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi dışında, ayrıca fiziki Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi ÜAK tarafından düzenlenmeyecek ve adaylara gönderilmeyecektir.

Kaynak: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=1000

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz