Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

Program kapsamında,

 • Doğa Bilimleri,
 • Mühendislik ve Teknoloji,
 • Tıbbi Bilimler,
 • Tarımsal Bilimler,
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler,

alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum, konferans ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için destek verilmektedir.

 Etkinlik kapsamında,

 • Yurt içi/yurt dışı davetli konuşmacılarının yol, konaklama, honorarium ücreti giderleri,
 • Organizasyon için bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, USB bellek, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem giderleri,
 • Gala yemeği,
 • Yurtdışı reklam tanıtım faaliyetleri,
 • Toplantı ikram giderleri,
 • Etkinlik sekretarya giderleri,
 • Etkinlik yürütücüsü koordinasyon giderlerine

destek sağlanır. Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Yürütücüsü tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
Son başvuru tarihi : 30/11/2018
Ayrıntılı bilgi için:

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz