Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı Proje Çağrısı

Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları destekleme sözleşmesi ile belirlenmiş ve temel amacı toplumu bilimle buluşturmak olan projedir.

Öğrencilerde ve toplumda bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla öğretmenlere/akademisyenlere yenilikçi yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak aktarılmasına yönelik gerçekleştirilecek her türlü etkileşimli uygulamadır. Bu çağrı için etkinliklerin 1 Mayıs 2018 – 1 Nisan 2019 tarihleri arasında planlanması gerekmektedir.

Çağrının Amacı:
4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrı programı öğretmenlere / akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü
yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda projelerde aşağıdaki kazanımların sağlanması hedeflenmektedir:

 Yenilikçi öğretim yöntemlerini kullanarak yenilikçi öğrenme ortamları tasarlamak ve öğrenmeyi desteklemek,
 Özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak,
 Yenilikçi öğretim yöntemlerinin geliştirilerek toplumda yaygınlaşmasını sağlamak,
 Bilim ve bilim insanına yönelik olumlu tutum geliştirilmesi,
 Fen bilimleri, teknoloji, dil eğitimi (anadil ve yabancı dil eğitimi), mühendislik ve matematik uygulamalarının anlaşılmasını sağlamak,
 Bilim, teknoloji (mühendislik), toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlamak,
 Bilimsel tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve yeni içerikleringeliştirilmesine yönelik etkinlikleri yaygınlaştırmak,
vb.

Proje kapsamında önerilen yenilikçi yöntem ve uygulamalar aşağıda yer alan yöntem veya etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içerebilir:
 Mobil uygulamalar
 E-öğrenme uygulamaları
 Deneysel uygulamalar
 Hesaplamalı bilim uygulamaları
 Oyun tabanlı uygulamalar
 Artırılmış gerçeklik uygulamaları
 Gözlem
 Atölye çalışmaları
 Saha çalışmaları
 Müzik, resim, dans, tiyatro, drama vb. sanatsal uygulamalar
 Grup çalışmaları
vb

Hedef Kitle:
Projenin hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan en az birini kapsaması
beklenmektedir:
 Bir kurum / kuruluşta kadrolu öğretmenlik yapanlar (asil veya stajyer)
 Üniversitelerde akademik personel olarak görev yapan öğretim elemanları
 Lisansüstü eğitim yapanlar

Destek Miktarı:
Destek miktarı, projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak başvuruda talep edilir ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen miktar
desteklenir. Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir)

Son Başvuru Tarihi : 22 Ocak 2018

Ayrıntılı bilgi için:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/2017-2018_4005_cagri_metni_13102017.pdf

Başvurular için : 

http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/

 

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz