Akademisyenler Sendikası (AKA-SEN) kuruldu 

AKA-SEN BASIN DUYURUSU :

Akademi veya üniversite, toplumun temel dinamiklerini oluşturan ve şekillendiren en önemli yapıdır. Akademi, toplumun eğitiminden ahlakına, iktisadi gelişmişliğinden aile yapısına kadar bütün unsurlarını etkilemektedir.  Bunun yanı sıra, Modern Dünya’da ulusların saygınlıkları ekonomik, teknolojik ve bilimsel üretimde aldıkları rollerle ölçülür hale gelmiştir. Türkiye Akademisi, her geçen gün artmakta olan öğrenci ve alanlarında doktoralı yetkin uzmanlarıyla ülkemizin lokomotifi vazifesi görmektedir. Bilim ve teknikteki gelişmeleri takip etmenin yanı sıra çağdaş teknolojiyi bizatihi üretmek noktasında Türkiye Üniversiteleri ve akademisi gereken özveriyi göstererek durmaksızın çalışmaktadır.

Sendikal faaliyetlerin yoğunluğu ile ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasındaki ilişki her zaman için doğru orantılı olmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye’de akademisyenlerin tamamına hitap eden bir sendikanın eksikliği Türkiye akademisi ve toplumu tarafından yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Bu doğrultuda üniversiteler ve akademisyenlerin sorunlarına çözüm arayışlarında bir paydaş olma iddiasında bulunan AKA-SEN, Ankara Valiliğine verilen dilekçe ve tüzük ile kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

AKA-SEN, sendika ruhunun bir gereği olarak siyasi partilerden bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. AKA-SEN, herhangi bir konfederasyona bağlı olmayıp; herhangi bir siyasi partinin uzantısı şeklinde hareket etmeyecek; din, dil, ırk veya cinsiyet gibi her hangi farklılık gözetmeksizin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde görev yapan akademisyenlerin temsilcisi olacaktır. Bu doğrultuda farklı üniversitelerde çalışan, farklı siyasi görüşleri olan meslektaşlarımızı AKA-SEN çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz.

YÖNETİM KURULU

Araş. Gör. Zeynel Karacagil – Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü
Genel Başkan

Araş. Gör. Efecan Anaz – Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü
Genel Başkan Yardımcısı ve Vekili

Araş. Gör. Ece Didem Öztürk Jonsson – Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü
Genel Başkan Yardımcısı 

KURUCULAR

  • Araş. Gör. Zeynel Karacagil – Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü
  • Araş. Gör. Efecan Anaz – Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü
  • Araş. Gör. Ece Didem Öztürk Jonsson – Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü
  • Doç. Dr. Ceren Aksoy Sugiyama – Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü
  • Doç. Dr. Çağlar Enneli – Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü
  • Araş. Gör. Hakan Yazar – Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
  • Araş. Gör Gülşen Kaynar – Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü

www.akasen.org

akademisyenlersendikasi@gmail.com – info@akasen.org

Facebook: @Akademisyenlersendikasi

Twitter: @kademisen

Instagram: akademisyenlersendikasi

Adres: Murat Mahallesi Finike Sokak No: 3/12 Küçükesat  Çankaya / Ankara

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz