ABD Elçiliği Hibe Programı

ABD Türkiye Elçiliği aşağıdaki konuları ele alan küçük yerel projelere hibe sağlayacaktır. Türkiye’de yasal olarak faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen dernekler, vakıflar ve kişiler başvurabilirler.

  • ABD-Türkiye Ortak Değerlerinin Güçlendirilmesi – Amerikan kültürünü tanıtacak, karşılıklı anlayış geliştirecek müzik, sanat, spor ve eğitim de dahil olmak üzere insan haklarını, kadınların ve gençlerin güçlenmesini, azınlıkların çeşitliliğini ve kabulünü destekleyen projeler
  • Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi – ABD ve Türkiye arasındaki ticareti ve yatırımı teşvik eden, Türk gençleri için bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği (STEM) destekleyen projeler
  • Kültürler Arası Anlayışın Oluşturulması – Türk ve Amerikan toplulukları arasında anlayışın geliştirilmesi için kültürel, eğitimsel ve kültürel bilinçlendirme faaliyetleri yapan projeler
  • Gençlere Yönelik Projeler – Gençleri hedef alan, fikirleri paylaşma ve birlikte çalışmayı destekleyen projeler. Ekonomik açıdan dezavantajlı genç nüfusu hedef alan projeler daha olumlu karşılanacaktır.
  • İhmal Edilen/Ötekileştirilen Topluluklara Yönelik Projeler – Ekonomik açıdan dezavantajlı toplulukları, göçmenleri ve büyük metropol alanları dışındaki nüfusu hedefleyen projeler

Son başvuru tarihi :  28 Haziran 2017

Hibe miktarı :  Talep edilen hibe $24,500’ı, projedeki personel giderleri $6,125’ı aşmamalıdır.

Başvurular ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>> 

Kaynak : http://www.stgm.org.tr

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz