Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alımı İlanı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’den akademik personel alımına ilişkin yapılan açıklama şu şekildedir;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine

1- 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

2- 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 14.10.2020
Son Başvuru Tarihi: 28.10.2020

Öğretim Üyesi İlan Metni İçin TIKLAYINIZ

Öğretim Elemanı İlan Metni İçin TIKLAYINIZ

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz