AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) çerçevesinde finanse edilen “Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (CSD-V) (TR2015/DG/01/A5-02)” kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesi için Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bağımsız Değerlendiriciler için 15 Ağustos 2018 – 15 Ekim 2018 tarihleri arası çalışma günleri olarak öngörülmektedir. Ancak, bu tarihler gösterge niteliğinde olup, Bağımsız Değerlendiricilerin bu dönemde aralıklarla çalışması da istenebilir.

Hibe Programlarına sunulan proje tekliflerinin değerlendirme ve seçim aşamaları aşağıdaki şekildedir:

  1. Proje Ön Teklif Formu ile birlikte sunulan Kontrol Listesine göre Projelerin İdari Uygunluğunun kontrol edilmesi,
  2. Proje Ön Teklifinin değerlendirilmesi,
  3. Proje Tam Başvuru Formu ile birlikte sunulan Kontrol Listesine göre Projelerin İdari Uygunluğunun kontrol edilmesi,
  4. Proje Tam Başvuru Formunun değerlendirilmesi,
  5. Şartlı olarak kabul edilen Projeler için Başvuru Sahibi tarafından sunulan destekleyici belgelere dayanarak Projenin, Başvuru Sahibinin, Eş-başvuranların ve Bağlı Kuruluşların uygunluğunun kontrol edilmesi.

Yukarıda belirtilen değerlendirme aşamaları için Bağımsız Değerlendiricilere, kontrol ve değerlendirme başına ödenecek birim brüt ücret ve her bir Bağımsız Değerlendiriciden her aşamada günlük beklenen azami kontrol veya değerlendirme sayısı aşağıdaki tabloda verilmektedir:

1.Aşama 2.Aşama 3.Aşama 4.Aşama 5.Aşama
Birim Fiyat (TL) Azami

Proje/gün

Birim Fiyat (TL) Azami

Proje/gün

Birim Fiyat (TL) Azami

Proje/gün

Birim Fiyat (TL) Azami

Proje/gün

Birim Fiyat (TL) Azami

Proje/gün

45 15 100 8 45 15 400 3 60 10

Son başvuru tarihi : 20 Temmuz 2018

Ayrıntılı bilgi için :

https://www.ab.gov.tr/51286.html

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz