6 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması Gerçekleştirildi

2021/202 Karar Sayılı Karara göre; Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yeniden seçilmiştir.

2021/203 Karar Sayılı Karara göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Orhan Uzun Bartın Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mutlu Türkmen Bayburt Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Harun Çiftçi Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma Iğdır Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

2021/204 Karar Sayılı Karara göre; İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Atilla Arkan atanmıştır.

2021/205 Karar Sayılı Karara göre; İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atanmıştır.

Kaynak: https://www.kamuajans.com/akademik-personel/6-rektor-ve-2-il-muduru-atandi-h559794.html

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz