4007 – Bilim Şenliği Destekleme Programı

2017 – 2018 Dönemi 4007 – TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çağrısına başvuruların 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı çağrısı; bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar başvurabilir.

4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’nda proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı
personel kadrosunda bulunmaktır.

4007 – TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çağrısı ile ilgili detaylı bilgi için:
tubitak.gov.tr/4007

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz