YÖK 75 yaş düzenlemesinin detaylarını açıkladı… Bir yıllık sözleşme yapılacak

YÖK, 75 yaş düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Buna göre, devlet üniversitelerinde emeklilik yaş haddini doldurmuş öğretim üyeleri için rektörlük teklifiyle yapılan başvurular ihtiyaca ve öncelikli alan olup olmadığına göre değerlendirilecek. Sözleşmeli olması uygun görülenler, emeklilik yaş hadlerini doldurdukları tarihten itibaren birer yıl çalıştırılabilecek. Sözleşmeler öğretim üyelerinin 75 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar birer yıllık sürelerle uzatılabilecek. Bu akademisyenler idari görev yapamayacak, senato üyesi olamayacaklar.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), internet sitesinde ‘Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasları’nı yayınladı. Buna göre üniversitelerin emeklilik yaş haddini doldurmuş öğretim üyelerini sözleşmeli olarak çalıştırabilmesi için, başvuru şartları senato tarafından objektif kriterlere göre duyurulacak. Öğretim üyeleri, sözleşmeli olarak çalıştırılmak için müracaatlarını, yaş haddini doldurmadan en az üç ay önce kadrosunun bulunduğu bölüm başkanlığına, dekanlığa veya enstitü/yüksekokul/konservatuvar müdürlüğüne yapacak. Kriterleri sağlayanların sözleşmeli olarak çalıştırılma teklifleri bölüm başkanının, anabilim dalı başkanı ve bölüm kurulunun görüşünü alarak vereceği gerekçeli uygun görüş üzerine, fakülte, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar yönetim kurulu ile üniversite yönetim kurulunun kararı ve rektörün teklifiyle YÖK’e gönderilecek.

ÖNCELİKLİ ALANA BAKILACAK
Üniversitenin teklif edilen alandaki öğretim üyesi ihtiyacı veya YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlardan olup olmadığı değerlendirilecek. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca sözleşmeli olarak çalıştırılması uygun görülenler, emeklilik yaş hadlerini doldurdukları tarihten itibaren birer yıllık süreyle çalıştırılabilecek. Sözleşmeler aynı usulle, öğretim üyelerinin 75 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar birer yıllık sürelerle uzatılabilecek.

İDARİ GÖREV ALAMAYACAKLAR
Sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim üyeleri idari görev yapamayacak. Senato üyesi olamayacak. Fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, bölüm ve anabilim dalı kurullarıyla yönetim kurullarında görev alamayacaklar. Bu görevlere seçilecek üyeler için oy kullanamayacaklar.

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNE TABİ OLACAKLAR
Sözleşmeli öğretim üyeleri hakkında kadrolu öğretim üyelerinin tabi olduğu izin hakları, yasak, ödev ve sorumluluklarla disipline yönelik hükümler uygulanacak. 2547 sayılı Kanunu’na göre görevlendirilemeyecekler. Üç ay ve daha uzun süreli üniversite dışında hizmet veremeyecekler.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz