TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

Program kapsamında,

  • Doğa Bilimleri,
  • Mühendislik ve Teknoloji,
  • Tıbbi Bilimler,
  • Tarımsal Bilimler,
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli;  kongre, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü etkinlikler için kısmi destek verilmektedir.

 

Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam:  20.000 TL

 Destek Kalemlerine göre üst limitler:
a) Etkinliğe Yurtiçi veya yurtdışından katılacak en çok 3 davetli konuşmacının yol gideri*:
Yurtiçi geliş/dönüş 300TL/Kişi

Yurtdışı geliş/dönüş1.500 Dolar/Kişi

b) Organizasyon Desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem, USB bellek giderleri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 25TL’ yi geçmemek üzere en fazla 15.000 TL (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 25TL. bir set için geçerlidir).

c)​Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta): 1.000 TL

Başvuru tarihleri :

17 Temmuz – 11 Ağustos 2017

Başvurular için :

e-bideb.tubitak.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için : 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/2223b/icerik-e-basvuru

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz