TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencileri hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır.

Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir. Destek alanlar destek kararının TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmesini takip eden en çok bir yıl içinde ve her durumda lisans öğrenimlerini bitirmeden projesini tamamlamak ve sonuç raporunu sisteme yüklemek zorundadır.

2018 yılı için maksimum destek tutarı 2.500 TL’dir.

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Çevrimiçi başvuru sistemi başvurunun tamamlandığı mesajını verdikten sonra, sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun çıktısının son sayfası imzalanıp geri kalan sayfaları paraflanarak son başvuru tarihini izleyen 5 iş günü içerisinde taahhütname ile birlikte BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir. Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunludur.

Son başvuru tarihi : 30/03/2018

Ayrıntılı bilgi için :

http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz