Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı çağrısı açıldı

Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

  • TÜBİTAK’ın çağrı kapsamında her bir Kuruluşa aktaracağı hibe destek tutarı asgari 2 (iki) milyon TL, azami 20 (yirmi) milyon TL olacaktır.
  • TÜBİTAK’ın çağrı kapsamında bütün Kuruluşlara aktaracağı toplam hibe destek tutarı azami 100 (yüz) milyon TL olacaktır.

Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2018

Ayrıntılı bilgi için:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/gisdep-2018_cagrisi_2018-06-13.pdf

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tech-investr-girisim-sermayesi-destekleme-programi-cagrisi-acildi

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz