Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge Yayınlanmıştır

Bu yönergenin amacı, lisansüstü tezlerin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinde toplanması, düzenlenmesi ve elektronik ortamda erişime açılması ile ilgili usulleri belirlemektir.

YÖK tarafından yayınlanan yönergeye aşağıdaki adresten erişebilirsiniz:

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/42750755/lisansustu_tez_elektronik_ortamda_yayimlanmasi_yonergesi.pdf

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz