YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU” KAPSAMINDA PANDEMİ DÖNEMİ ÖZEL ÇAĞRISINA ÇIKILDI

Ülkemizde ilk kez kurgulanarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi itibarı ile başlatılmış olan “YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi” ile ülkemizin öncelikli ihtiyaçları dikkate alınarak doktoralı insan gücü sayısını artırmaya yönelik çok önemli çalışmalara imza atılmıştır. Proje kapsamında hali hazırda eğitimi gören 5 bine yakın doktora öğrencisi bulunmaktadır.

Son aylarda, küresel çapta tüm ülkeleri tehdit eden Yeni Koronavirüs Salgını bilindiği üzere ülkemizi de her alanda etkilemiştir. Ülkemizdeki salgın ile mücadelede, özellikle “aşı ve ilaç” çalışmalarında YÖK 100/2000 Doktora bursiyerleri de yetişmiş insan gücü  bağlamında büyük katkı sunmuştur.

YÖK tarafından,  hali hazırda devam eden küresel salgın sürecindeki yeni koşullar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak proje kapsamında “salgın odaklı 22 alan” belirlenerek “100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı”na çıkılmıştır.

YÖK tarafından, ülkemizde özellikle salgına yönelik ihtiyaç duyulan alanların tespiti neticesinde çıkılan pandemi dönemi özel çağrısında “Aşı Çalışmaları, İlaç Çalışmaları, Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji, Koruyucu Tıbbi Malzemeler (Tasarım/Üretim/Tedarik), Biyomedikal Teknoloji ve Ekipmanlar (Tasarım/Üretim/Tedarik), Uzaktan Eğitim Uygulamaları (Sanal Laboratuvar Uygulamaları, Eğitim ve Öğretimde Dijital Oyun Teknolojileri dahil), Uzaktan Çalışma Yöntemleri, İstihdam ve İş Modelleri, Bireysel ve Toplumsal Psikoloji, Halk Sağlığı (Klinik epidemiyoloji, Bioistatistik, Sağlık politikaları ve idaresi), Sağlıklı Beslenme ve Sağlık Yaşam, Dijital Platformlar ve Sosyal Medya (Sosyal Medya Yönetimi dahil) ve Gıda Üretim ve Tüketim Zincirleri” gibi alanlar yer almaktadır.

Doktora adayları, 100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısına (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi) ilişkin https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=986  adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.  

Kaynak: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/100-2000-doktora-projesi-pandemiye-ozel-cagriya-cikildi.aspx

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz