Üniversitelerin yabancı dil karnesi

Öğrencisine en iyi yabancı dili Boğaziçi, Koç, ODTÜ ve Galatasaray üniversiteleri öğretiyor.

ÖSYM; 2017 e-YDS İngilizce değerlendirmesini, 2017’de ÖSYM’nin elektronik sınav merkezlerinde 10 farklı dönemde yaptığı İngilizce sınav sonuçlarıyla analiz ederek hazırladı. İngilizce raporuna göre, bu sınavlara 26 bin 454 aday katıldı. Anadolu Üniversitesi’nden 3 bin 437, İstanbul Üniversitesi’nden 1.185, ODTÜ’den 1.110, Gazi Üniversitesi’nden 1.109 ve Hacettepe Üniversitesi’nden 1.093 öğrenci veya mezun katıldı.

Sınavlara tüm üniversitelerden katılım oldu. Raporda üniversitelerin mezunlarına hangi seviyede yabancı dil öğretebildiklerini değerlendirmek mümkün.

Öte yandan devlet kurumlarında dil tazminatları 70 ve üzeri (70-79 C kuru, 80-89 B kuru ve 90-100 A kuru) ödendiği için sınava giren adaylardan ne kadarının 70 ve üzerinde aldığı bilgisi, kurumların dil kazandırma performanslarını değerlendirme açısından önemli.

ARAŞTIRMADA GÜÇLÜ OLAN ÇITAYI YÜKSELTİYOR

Her iki tablo karşılaştırıldığında mezunlarına veya öğrencilerine yabancı dil öğretim performansında başarılı olan ilk 10 üniversitenin değişmediği, sadece sıralamada ufak değişiklikler olduğu görülüyor. İlk 10 üniversitenin 6’sı devlet, 4’ü vakıf yükseköğretim kurumu. Ayrıca bunlar arasında yer alan devlet üniversitelerinin çoğu (Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve Hacettepe Üniversitesi) YÖK tarafından belirlenen 10 araştırma üniversitesi arasında yer alıyor. Bu da araştırma üniversitelerinin yabancı dil öğretiminde de ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Yani araştırmada güçlü olan üniversiteler, eğitim-öğretimde de kalite çıtasını yükseltiyor.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz