Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi Proje Çağrısı

Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi tarafından  sivil alana katkı sağlayacak hak temelli projelere destek sunmak amacıyla 2018 dönemi proje başvuruları açıldı.

  • Türkiye’deki İnsan haklarını, özellikle ifade özgürlüğünü, demokratik katılımı ve hesap verebilirliği geliştiren
  • Kadın ve kız çocuklarının politik alanlarda görünürlüklerini artırmak ve seslerini duyurabilecekleri forumlar sunan
  • Çoğulcu sivil toplumu teşvik eden ve güçlendiren
  • Toplumsal kutuplaşmayı ve ayrımcılığa karşı önlem alan
  • Özgür, bilinçli kamuoyu tartışmasını teşvik eden ve demokrasinin ve hukukun üstünlüğünü geliştiren proje başvuruları kabul edilecektir.

Başvuru için son tarih  : 13 Kasım 2017
Başvuru sonuçlarının açıklanması :  22 Aralık 2017

Kimler başvurabilir?

Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları, akademik, siyasi, kültürel ve devlet kurum ve kuruluşları başvurabilir. Bireysel ve şirket başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvurular ve  ayrıntılı bilgi için : 

http://www.swedenabroad.com/tr-TR/Embassies/Istanbul/Hakkmzda/Turk-svec-birlii-Birimi-/

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz