Türk Eğitim Vakfı Yurtdışı Tıp Bursları

A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde, Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamalı alanlarda burs verilecektir. Öncelikle aşağıda belirtilen disiplinler dikkate alınacaktır. Ancak bu disiplinler haricinde deki konularda da bilgi ve uygulamasını geliştirecek kurumunun önerdiği adaylar da başvurdukları taktirde değerlendirmeye alınacaktır. 

1.    Acil Tıp,

2.    Halk Sağlığı,

        a.    Epidemiyoloji

        b.   Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknoloji Danışmanlığı, (Health Care Information Technology)

3.    Neuorodegeneratif Hastalıklar,

4.    Moleküler Tıp,

       a.    Genetik

       b.    Patoloji

       c.    Metabolizma

       d.    Mikrobiyoloji

5.    Enfeksiyon Hastalıkları,

       a. Pediatrik

       b. Yetişkin

6.    Yoğun Bakım,

        a.    Pediatrik,

        b.    Yetişkin – (İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji uzmanlarına açıktır)

7.    Adli Toksikoloji (Forensic Toxicology),

8.    Farmakoloji,

9.    Dermatoloji,

10.  Romatoloji,

11.  Tedavide Stem Cell (Kök Hücre) uygulamaları, (Kardiyoloji, Hematoloji)

Eğitim veren sağlık kurumlarının İç Hastalıkları ve Pediatri disiplinleri alt dallarında önerileri değerlendirilecektir.

Bilim dallarında kurumun desteklediği, başarılı uzman tıp doktorlarına burs verilecektir.

 

BURSUN SÜRESİ:

Bursun süresi 6 aydan az olmamak üzere en fazla iki yıldır. Aday, başvurusunda ne kadar süreye ihtiyacı olduğunu belirtir.

BURSUN ESASLARI:

 • Bursiyer, burs süresi içinde sadece bir dış ülkede, ancak o ülkenin bir veya en fazla iki merkezinde çalışabilir.
 • Burs sayısı her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, o yıl ki bütçe imkanlarına göre belirlenir.
 • Burs, yaşam giderleri bedelini kapsar. Okul kayıt ücretleri (tuition) karşılanmamaktadır.
 • Burs, ülkemizde sağlık hizmetlerinin uygulama düzeyini yükseltmek gayesiyle ihtiyaç duyulan konulara verileceğinden adayın;
 • Çalışmak istediği konunun, çalıştığı kurum veya bölüm tarafından ihtiyaçları kapsamında olduğunun belirtilmesi,
 • Çalıştığı veya döndüğünde çalışacağı kurumun, çalışma alanının kendisi, çevresi ve ülkemiz için oluşturacağı etkileşmeyi ve mümkün olduğu takdirde konu ile ilgili olarak bünyelerinde kadro sorunu olmayacağını belgelemesi,
 • Yurt dışında eğitimin yapılacağı kurumdan; çalışma konu ve kapsamının kabul edildiğini ve bu konuda yapılacak her türlü eğitim (doktora dersleri hariç) tatbikat veya sarf için herhangi bir ücret talebinin olmayacağını belirten bir yazıyı temin etmesi gerekir.

ADAYLARDA BAŞVURU İÇİN ARANACAK NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Türkiye’deki tıp fakültelerinden en az iyi derece ile mezun olmak,
 • Tıpta ihtisasını tamamlamış olmak,
 • Halen tıp fakültesi hastanelerinde ve/veya eğitim hastanelerinde görevli bulunmak ve kurumu tarafından aday gösterilmiş olmak,
 • Çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine hâkim olmak.

 Son Başvuru Tarihi : 28 Şubat 2018

Kaynak ve ayrıntılı bilgi içinhttp://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/Yurt-Disi-Tip-Burslari/51/48/0

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz